Hlášení no-show a neplatných karet


Booking.com

Při práci v Previu můžete nově komunikovat některé akce týkající se nedojezdů a neplatných kreditních karet napřímo s portálem Booking.com. Tato funkce je přístupná pouze pro Previo Channel Manager (tzn. pokud máte stále tento portál z jakéhokoliv důvodu napojený např. přes Yield Planet, nemáte tuto funkci k dispozici).

Konkrétně máte možnost nahlášení následujících situací:

  • No-show rezervace (nedojezd celé rezervace nebo jednoho pokoje ze skupiny)
  • Neplatná kreditní karta (hostem poskytnutou kartu není možné natížit) – týká se pouze reálných karet, tzn. ne virtuálních karet.
  • Storno rezervace z důvodu neplatné kreditní karty (host neposkytnul po nahlášení neplatné karty jinou kartu a z tohoto důvodu můžete rezervaci zrušit)

Hlášení no-show

Po nedojezdu hosta jednoduše změníte stav rezervace v Previu z např. „potvrzeno“ na „no-show“ a rezervaci uložíte. Ihned se Vám objeví okno, kde můžete provedenou změnu nahlásit partnerovi (a zároveň je zde i možnost odpustit hostovi storno poplatek).

No show je tímto způsobem možné nahlásit vždy následující den po datu příjezdu rezervace (rezervace začíná 15.2. a já mohu no show nahlásit nejdříve 16.2. v 00:01). Na nahlášení tímto způsobem máte vždy 48 hodin.

Hlášení neplatné karty (a případné storno rezervace při nedodání nové karty)

Neplatné karty (nefunkční, bez peněžních prostředků atp.) lze nahlásit vždy přímo z detailu kreditní karty v rezervaci. Čas nahlášení je vždy vidět v v nápovědě u detailu karty a také v historii rezervace.

Nahlášení je možné provést kdykoliv (samozřejmě v době před nájezdem) a B.com následně hostovi poskytne určitý čas na doplnění jiné, funkční platební karty.

Čas, který je hostovi poskytnutý se může lišit v závislosti na času nahlášení neplatné karty a času příjezdu dané rezervace. Limitním časem je 15:00 v den příjezdu. Mohou nastat tyto možnosti:

  • Host má 24 hodin na dodání nové karty, pokud je karta nahlášena více než jeden den před příjezdem.
  • Host má 12 hodin na dodání nové karty, pokud je karta nahlášena jeden den před příjezdem.
  • Host má např. 2 hodiny na dodání nové karty, pokud je karta nahlášena v den příjezdu ve 13:00.

Pokud host na základě hlášení novou kartu doplní, dostanete o této skutečnosti standardní email o změně kreditní karty v rezervaci.

Pokud host kartu v poskytnutém čase nedoplní, otevírá se Vám možnost stornování rezervace z důvodu nevalidní kreditní karty.

Tato funkce je Vám zpřístupněna po 24 hodinách od nahlášení nevalidní karty (pokud jste kartu nahlásili v dostatečném předstihu – viz výše) a případně také po 15:00 v den příjezdu (pokud jste kartu hlásili méně než dva dny před příjezdem).

Po potvrzení nahlášení storna, je rezervace stornována v Previu a informace je předána partnerovi. Ten Vám ještě obratem pošle standardní email o zrušení rezervace.

Podrobnější informace o hlášení neplatných platebních karet a hlášení storna rezervace partnerovi Booking.com naleznete na následujícím webu.