Jak správně postupovat při evidenci hostů?


Ideální pořadí pro zaevidování údajů o ubytovaných hostech je následující:

Host při další cestě kolem recepce obdrží nazpět svůj doklad a zároveň i vytištěnou kartu hosta, kde pouze zkontroluje vyplněné údaje a stvrdí jejich správnost svým podpisem (případně již mají podepsáno elektronicky přes online check-in).

Není tím pádem nutné nutit hosta vyplňovat ručně celou kartu hosta včetně veškerých adres, čísel dokladů atp. Některé údaje jako např. email a telefon už navíc obvykle máte u hosta doplněný z jeho rezervace.

Pokud Vám i tento postup připadá pomalý, můžete začít používat náš online checkin.