Číselníky (Předkontace a Členění DPH)


V rámci této sekce si můžete nastavit podrobnější rozdělení předkontací a členění DPH jednotlivých položek dokladu. Podrobnější dělení položek se následně propisuje do XML exportů dokladů, které lze vygenerovat ze sekce Pokladna/Doklady.

Nastavení obou modulů (Předkontace a Členění DPH) jsou v zásadě totožné. Přes tlačítko se zeleným plusem si vytvoříte novou kategorii – kód předkontace/kód členění DPH případně včetně poznámky k dané kategorii.

Pro automaticky načítané položky v hotelových účtech typu ubytovacích služeb/poplatků/strav atp poté nastavíte konkrétní kód předkontace nebo členění DPH přes tlačítko s ozubeným kolem vpravo nahoře nad tabulkou.

Pro ostatní definované položky, které můžete přidávat do účtu rezervací, ať už se jedná o drobný prodej nebo služby poté určíte kategorii předkontace a členění DPH v nastavení dané položky (tedy v sekci Skladové položky nebo Služby). Nastavení naleznete vždy při editaci konkrétní položky ve druhé záložce „Ostatní“.

Po nastavení předkontací/členění DPH mají jednotlivé položky určeny přiřazené „kódy“, které se také propisují do exportních XML souborů. Informace o podrobnějším dělení předkontací/členění DPH je poté automaticky zpracována účetním softwarem při importu XML souboru.