Podrobnější informace o přenosu rezervací


Jak poznám, že mi přišla nová rezervace do Previa?

O nové rezervaci od nás obdržíte email „Nová rezervace“, kde budou veškeré informace o konkrétní rezervaci (jméno hosta, termín, druh pokoje, počet nocí, počet hostů, část kreditní karty apod.). Rezervace se vám propíše do plachty rezervací v Previu a zároveň se umístí na prvním místo v bočním panelu v sekci Nové online rezervace.

Pokud by vám email o nové rezervaci přišel přímo od portálu, může se jednat o technickou chybu v propojení. V tomto případě prosím okamžitě kontaktujte naší zákaznickou podporu a připravte si číslo dané rezervace a čas přijetí emailu.

V Previu se neprojevila změna rezervace, proč?

Robot neumí zanášet veškeré změny rezervací, takže některé změny je potřeba zanést ručně! Jedinou změnu, kterou robot zanese, je změna kreditní karty, v určitých případech umí provést změnu termínu, ale již nedojde ke změně ceny. VŽDY je nutné změny kontrolovat na extranetu daného portálu!

Informace v emailu posléze mohou vypadat např. takto:

Pokud host provede změny v rezervaci, vždy obdržíte email „Změna rezervace (nutný váš zásah!)“. V horní části emailu je uvedeno maximum nových informací, které jsme od daného portálu získali (změna termínu/změna počtu pokojů atp), přičemž je uvedeno, které změny se podařilo zanést do Previa a které změny je potřeba provést ručně. Vždy ale raději doporučujeme rezervaci zkontrolovat i přímo v extranetu portálu.

Nestornovala se mi rezervace v Previu, na extranetu je stornovaná, proč?

Velmi pravděpodobně byla rezervace vytvořena ručně. Robot umí pracovat pouze s těmi rezervacemi, které sám vytvořil (resp. stáhnul). V případě storna či změn je nutné tyto změny zanést ručně do Previa.
Robot také nestornuje pokoje ve skupinové rezervaci, viz níže.

Změny skupinových rezervací

U skupinových rezervací je přenos složitější. V případě změn termínu nebo stornování některých rezervací v rámci skupiny je nutné tyto změny provést ručně. O povaze změn jste vždy informování v emailu „Změna rezervace (nutný váš zásah!)“, kde jsou v horní části uvedeny změny, které robot rozpoznal, ale nebyl schopný je do rezervace zanést.

U portálu Expedia jsme schopní rozpoznat téměř jakoukoliv změnu v rezervaci (i skupinové) a propsat/přenést ji do Previa.

(platí pro všechny portály kromě Booking.com a Expedia. Z těchto portálů jsme schopni přenášet i změny ve složení hostů, změny v termínu rezervace, storna rezervací a úpravy v cenách)