Pokoje


Tuto sekci pravděpodobně budete nastavovat pouze jednou, pokud ve Vašem ubytovacím zařízení nedojde k rozsáhle rekonstrukci a případné přístavbě dalších prostorů. Je velice důležité zde správně nastavit jaké druhy provozů máte k prodeji a hlavně kolik jednotlivých provozů v daném typu máte a jaké jsou jejich lůžkové kapacity, nebo všeobecné kapacity.

Pokoje se dělí na 7 základních skupin:

 • Ubytování – jsou klasické pokoje/apartmány, které se zobrazují na denní plachtě.
 • Ostatní – dny – jsou klasické pokoje/apartmány, které se zobrazují na denní plachtě, ale mohou sloužit jako odkládací prostory.
 • Wellness – jsou klasické wellness provozy jako např. sauny atp, které se zobrazují na minutové plachtě.
 • Konference – prostory pro pořádání konferencí, školení atp. které mohou být prezentovány na portálu Konfi.cz.
 • Gastro – restaurační prostory
 • Ostatní – hodiny – funguje podobně jako položka Ostatní – dny -> může se jednat o odkládací prostory pro minutové rezervace
 • Sportoviště – jsou vhodné např. pro provozy typu squashových/tenisových kurtů, bowlingu atp.

Pro vytvoření nového pokoje/provozu je nejprve potřeba zakliknout do jaké skupiny bude daný pokoj/provoz patřit, tzn. vybrat v liště v horní části okna jednu ze sedmi výše uvedených možností.

Nový pokoj/provoz vytvoříte přes tlačítko se zeleným plus vlevo nahoře. Otevře se Vám okno, kde nadefinujete nový typ pokoje/provozu. V první záložce je nutné nadefinovat tyto položky:

 • Název typu pokoje (případně včetně jazykových mutací přes ikonku s bublinou)
 • Počet lůžek a přistýlek
 • Pořadí v jakém se bude daný typ pokoj zobrazovat v Previu v ceníku a také v jakém pořadí bude zobrazován na partnerských portálech
 • Zda bude pokoj v rámci partnerských portálů a R+ (při nastaveném nezobrazování obsazeností po jednotlivých osobách) prodáván i jako Single use, tedy pouze pro jednu osobu.
 • Přiřadit již existující fotogalerii nebo vytvořit novou
 • Vytvořit popis pokoje (případně jeho jazykové mutace přes ikonku s českou vlajkou)

Nezapomeňte ani na další dvě záložky Vybavení a Vlastnosti pokoje.

Ve vlastnostech můžete např. nastavit informace o tom, že se konkrétní apartmán např. nachází na jiné adrese (než je hlavní adresa Vašeho profilu) nebo upřesnit typ ubytování (pokoj, apartmán, stan, lůžko, dům na stromě, atp.), což se následně projevuje v rezervačním formuláři RESERVATION+.

V případě, kdy nastavíte pokoji alternativní adresu, bude na voucheru rezervace na tento pokoj zobrazena první fotografie z galerie pokoje, místo první fotografie z profilové fotogaleri.

U ostatních typů provozů je nastavování hodně podobné, jedinou výraznou odlišnost naleznete u provozů typu Konference. U těchto prostorů je důležité nadefinovat jaká je jejich hodinová a denní cena a dále v ostatních záložkách upřesnit typy konferenčních prostor a jejich vybavenost a uspořádání – viz obrázky níže. Toto nastavení je následně zohledněno ve Vaší prezentaci na portále Konfi.cz.


Nyní jsme vytvořili teprve Typ pokoje, ne konkrétní pokoj, který se bude nabízet k prodeji. V tabulce pokoju (níže) je nutné kliknout na řádek daného typu pokoje, kde se Vám objeví jaké pokoje do konkrétního pokoje/provozu náleží. Nové pokoje/kapacity pak můžete přidávat přes tlačítko se zeleným plus v pravé části obrazovky (1).

Každá změna v počtech pokojů se automaticky projeví i na českých a zahraničních portálech, pokud na daném portálu daný typ pokoje nabízíte. Pokud budete u typu pokoje měnit kapacitu (např. z 2+0 na 3+0), je nutné nás o této změně informovat, abychom upravili propojení na zahraniční portály.

Po přidání pokojů potom vidíte kolik jednotlivých pokojů daná kategorie obsahuje (2) přičemž názvy konkrétních jednotlivých pokojů v rámci daného typu můžete přejmenovávat, zadávat překlady a nastavovat pořadí pokojů (3), které je určující pro řazení pokojů v mobilní aplikaci Previo (pouze pro verzi Previo Pro/Lite). Pořadí typů pokojů (4) již bylo zmíněno v rámci nastavování nového typu pokoje a ovlivňuje pořadí zobrazení pokojů v ceníku.

Jednotlivé typy pokojů se dají i po vytvoření stále editovat (5), tzn. měnit názvy, popisky, kapacity atp.

Typy pokojů se samozřejmě dají i mazat (6), ale vždy je předtím nutné vymazat jednotlivé pokoje z daného typu, vzhledem k tomu, že se na nich mohou nacházet rezervace. Pokud pouze potřebujete přesunout pokoj mezi jednotlivými typy můžete použít tlačítko Přesunout pokoj (7) ve spodní části tabulky, kdy pouze vyberete konkrétní pokoj a kategorii, do které ho chcete nově přemístit (včetně rezervací na něm umístěných).

Vrátíme se ještě k mazání pokojů. Když vyloženě potřebujete pokoj smazat je nutné postupovat opatrně. Pokud na daném pokoji byly a jsou vytvořeny nějaké rezervace, systém se Vás zeptá co s těmito rezervacemi chcete udělat. Můžete dané rezervace smazat (nenávratně!), což není úplně ideální řešení, protože se může jednat i o rezervace vytvořené do budoucnosti. Druhou možností je přesun rezervací do stavu waiting list, storno, nebo no show (tedy stavů, které se nezobrazují na plachtě) na některý z ostatních pokojů. Přes přehled rezervací je pak možné tyto rezervace dohledat a přepnout je případně do některého ze stavů, který se zobrazuje na plachtě.