Rezervace služeb k ubytování


V rámci rezervačního formuláře RESERVATION+ je možné k pobytu přikoupit služby, které mohou být vázány na konkrétní rezervovatelné prostory. Může se jednat o služby platné po celou dobu rezervace (parkování, přistýlka), ale také o jednorázové služby typu masáž, bowling, atp.

Základní nastavení jednotlivých typů služeb naleznete na níže uvedených odkazech.

V tomto článku si ukážeme, jak vše následně funguje při online objednávce.

Online rezervace ubytování a masáže

V prvním kroku rezervačního formuláře si host vybere konkrétní pokoj a termín a pokračuje do dalšího kroku. Výběr termínu rezervace pak bude určující pro nabízené termíny masáže, kterou objednáme v dalším kroku.

Součástí následujícího kroku rezervace je výběr služeb. V našem případě máme speciální sekci s masážemi. U služeb s propojením na rezervovatelný prostor je vedle názvu vidět ikona hodin, která po najetí myší zobrazuje délku dané služby.

 

Zvolíme si například lávovou masáž a otevře se nám následující okno s výběrem termínu. Dny, kdy je možné službu čerpat, odpovídají termínu rezervace a to včetně dne příjezdu a dne odjezdu. Kliknutím na některý z dnů si vyvoláme tabulku obsazenosti dané služby / propojeného prostoru (na jednu masážní místnost může být možnost rezervace více různých druhů masáží atp.).

Vybereme např. sobotu 21.10.2023. V pravé části okna se nám objeví možné termíny rezervace. Ty jsou určeny zaprvé otevíracími hodinami rezervovaného prostoru a zadruhé již existujícími rezervacemi na daný prostor. Na obrázku níže je vidět, že termíny od 13:30 do 16:00 jsou již plně obsazeny. Vybereme proto termín od 12:00. Výběrem termínu se nám zaktivuje tlačítko „pokračovat“ a je do něj doplněna cena služby (která se pro danou službu může lišit v různých dnech rezervovaného termínu).

Po potvrzení se nám vybraný termín zobrazí přímo u dané služby a můžeme s ním dále pracovat. Termín objednané služby je možné zrušit, je možné přidat další službu na jiný termín a případně je (jak vidíte na obrázku výše) i možnost kliknout na tlačítko „nevím termín“, kterým službu rezervujete, ale nebude vytvořena související rezervace na konkrétní čas a prostor. Tu je pak možné vytvořit dodatečně po dohodě s ubytovatelem.

Výsledné vybrané termíny pak mohou vypadat např. takto. Máme objednané dvě různé masáže na konkrétní termín a u druhé lymfatické masáže si zatím nejsme jisti termínem.

Po dokončení celé rezervace pak v potvrzení zaslaném na email nalezneme přesné termíny rezervace jednotlivých služeb (pokud byly zvoleny).

Rezervace se nám tímto způsobem uloží do plachty – rezervace klasického pokoje + 2x objednávka služby na konkrétní termín a na konkrétní prostor. U druhé lymfatické masáže, u které nebyl vybrán konkrétní termín, si můžete v účtu všimnout zelené ikony, pomocí které vytvoříte dodatečně rezervaci na konkrétní čas a prostor, jakmile bude host vědět požadovaný termín.


Online rezervace ubytování a parkovacího místa

Proces rezervace pokoje společně s parkovacím místem probíhá následujícím způsobem. V RESERVATION+ si v prvním kroku vyberu nejprve konkrétní pokoj a mohu pokračovat dále.

V následujícím kroku se vybírají doplňkové služby včetně Parkingu, který jsme si před malou chvílí propojili s konkrétním typem prostoru. Službu si objednáme.

Následně dokončíme rezervaci a podíváme se, jak se nám uložila do plachty rezervací.

Rezervace se nám uloží jako skupinová. První část rezervace je rezervace pokoje, druhá část je poté rezervace konkrétního parkovacího místa. Všechny položky jsou automaticky přemístěny na skupinový účet.

Pokud bychom měli parkoviště na termín rezervace již plné, služba by se po výběru pokoje zobrazila jako vyprodaná.