Použití dárkového poukazu online


Dárkové poukazy na hodnotu je možné uplatnit online v rámci rezervačního formuláře R+. Pokud dárkové poukazy nepoužíváte, doporučujeme nejprve nastudovat následující články:

Akceptaci dárkových poukazů na hodnotu v RESERVATION+ je nejprve nutné aktivovat. To provedete v nastavení dokladů v záložce Poukaz, kde zaškrtnete, že poukaz je možné uplatnit online.

Poukazy je možné použít jak na klasické rezervace, tak na objednávky pobytových balíčků.

V dalším textu už budeme řešit samotné uplatnění poukazu na Vašem webu ze strany obdarovaného, jak vše bude vypadat po dokončení rezervace a jaké jsou restrikce na použití poukazu.


Použití poukazu na hodnotu v R+

Hosté s poukazem mohou tento poukaz využít ve Vašem rezervačním formuláři RESERVATION+. Číslo dárkového poukazu se zadává do stejné kolonky jak slevový kupón (z čehož logicky vyplývá, že nelze zadat zároveň poukaz a slevový kupón).

Po aplikaci dárkového poukazu na hodnotu je klientovi zobrazena hodnota započtené slevy za poukaz a může pokračovat ve své rezervaci. Částka poplatku je pak zmíněna i v samotném souhrnu rezervace před dokončením.

Pokud poukaz nepokryje celou částku objednávky, je nutné provést doplatek na základě povolených platebních metod Vašeho ubytovacího zařízení.


Z pohledu hoteliéra

Pokud si otevřete rezervaci, kde byl použit dárkový poukaz na hodnotu, uvidíte v poznámce informaci o použitém poukazu.

Důležitější částí je pak účet rezervace. Do něj se při rezervaci napáruje poukaz a všechny s ním související doklady. Tzn. pokud byl poukaz objednán online (a nevytvářeli jste si ho např. ručně), tak budete mít vždy v účtu zálohový list a poukaz (+ případně DPZ pokud máte nastaveno, že DPH odvádíte hned po zaplacení poukazu – viz úvodní články).

V účtu pak samozřejmě mohou být i další doklady, které se budou týkat doplatku zbývající částky objednávky, kterou poukaz nepokryl.

Pokud nastane opačná situace, tzn. poukaz je např. na 5000 Kč a rezervace za 3000 Kč, bude poukaz přiřazen do rezervace výše uvedeným způsobem a pak už je na Vás, jak se s hostem dohodnete na případném dalším čerpání zbývající hodnoty dárkového poukazu.


Omezení použití poukazů

Dárkové poukazy jsou samozřejmě jednorázovou záležitostí. Při jejich použití se kontroluje hned několik věcí:

  • Existence poukazu daného čísla v daném profilu
  • Předchozí využití poukazu – tzn. zda poukaz není již přiřazen v některé rezervaci.
  • Expirace poukazu – dárkové poukazy mají při online objednávce nastavenou expiraci na 365 dní od objednávky. Pro ručně vytvářené poukazy můžete nastavit expiraci ručně (výchozí expiraci nastavíte v nastavení dokladů v záložce Poukaz).
  • Uhrazenost poukazu – poukaz a případně jeho související doklady (ZL/DPZ) musí být kompletně uhrazeny přiřazenou platbou.