Základní typy dokladů


Obecné informace

Modul Doklady Vám zobrazuje veškeré vystavené účetní doklady v rámci vašeho profilu, které mohou, ale nemusí být přiřazeny k rezervaci. Doklady se dále dají filtrovat a případně hromadně vyexportovat, viz další podsekce níže.

Vystavení nového dokladu

 • Pomocí buttonů FAK/PRO/ZLV/DPZ/POU/DOB. Při klinutí na šipečku po straně tlačítka se objeví možnost výběru vystavení dokladu z rezervace, nebo vytvoření prázdného dokladu v povolených měnách. Při prokliku přes tlačítko je rovnou vytvořen prázdný doklad ve výchozí měně (viz Nastavení/Ceny/Měny a kurzy)
 • Z Hotelového účtu v detailu rezervace na Plachtě rezervací

Typy dokladů

Faktura (FAK)

 • Klasický daňový doklad, pro veškeré možné způsoby úhrady a velikost účtované částky. Vhodný pro plátce i neplátce DPH.

Prodejka (PRO)

 • Zjednodušený daňový doklad.
 • Maximální částka dokladu včetně DPH nesmí dle zákona překročit 10.000,- Kč. Doklad lze zaplatit pouze hotově nebo kreditní kartou. Na dokladu nemusí být uveden odběratel. DPH nemusí být rozepsáno u jednotlivých položek, ale stačí souhrnně po jednotlivých sazbách. (více viz: Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – § 28, odst. 3 a 4)

Zálohový list (ZÁL)

 • Neúčetní předpis pro platbu, který lze po jeho úhradě klientem „roztrhat“.
 • Zálohový list se vystavuje automaticky v případě, kdy máte v Nastavení/Ceny zvolený způsob platby bankovním převodem.
 • Klient na základě zálohového listu uhradí částku zálohy. V okamžiku, kdy máte platbu na účtě, tak byste na ní v tu chvíli měli vystavit doklad za přijatou zálohu (DPZ), který již je účetní doklad – viz níže.

Doklad za přijatou zálohu (DPZ)

 • Jak již bylo zmíněno výše, při přijetí zálohy je nutné jí zaúčtovat a vystavit na přijaté peněžní plnění doklad. Tímto dokladem je právě Doklad za přijatou zálohu, tzv. DPZ.
 • Doklad můžete vystavit buď samostatně přímo v hotelovém účtu, přičemž druhou možností je (při dříve vytvořeném zálohovém listu jako předpisu pro platbu dané zálohy), rozkliknout si zálohový list u rezervace a v návaznosti na něj si přímo z něj vystavit DPZ, který bude vycházet z údajů (částky, položek, odběratele atp.) v zálohovém listu. Stačí pouze otevřít editaci tohoto zálohového listu a ve spodní části vpravo je tlačítko Vystavit DPZ. Ten už poté pouze stačí uložit včetně platby, což označí jak zálohový list, tak z něj vycházející DPZ jako zaplacené.

Poukaz (POU)

 • Posledním typem dokladu je poukaz, který klienti mohou zakoupit pro své blízké, kteří jej pak mohou ve Vašem ubytovacím zařízení uplatnit.

Dobropis (DOB)