Vložení konkrétní záložky formuláře R+


Pro vložení libovolné jednotlivé záložky rezervačního formuláře (kalendář obsazenosti, recenze, ceník, balíčky, atp.) použijte následující kód. Stačí pouze nahradit v parametru showTabs text XXXXX zvoleným modulem formuláře (viz níže).

<!-- Reservation PLUS start -->
<script type="text/javascript" src="https://booking.previo.cz/iframe/"></script>
<iframe src="https://booking.previo.cz/?hotId=123456&showTabs=XXXXX" scrolling="no" frameborder="0" width="727" height="2000" name="previo-booking-iframe" id="previo-booking-iframe" allowTransparency="true"></iframe>
<!-- Reservation PLUS end -->

Povinné parametry:

  • hotId=123456 – ID Vašeho hotelu (zjistíte jej přímo v Previu v menu „Nápověda -> O aplikaci“)

Nepovinné parametry:

  • lang=cs – označení jednotlivých jazykových mutací (CS = čeština, EN = angličtina, DE = němčina, RU = ruština, SK = slovenština, IT = italština, FR = francouzština, ES = španělština, PL = polština, DA = dánština, ZH – čínština)
  • showTabs=reservation-map – ponechá zobrazené pouze vybrané záložky („reservation“ – rezervace ubytování, „stay“ – rezervace pobytových balíčků, „review“ – recenze hostů, „pricelist“ – ceník, „occupancy“ – obsazenost, „map“ – mapa). Jména jednotlivých záložek jsou oddělena pomlčkou.
  • hideTabs=stay-review-pricelist-occupancy – schová vybrané záložky („reservation“ – rezervace ubytování, „stay“ – rezervace pobytových balíčků, „review“ – recenze hostů, „pricelist“ – ceník, „occupancy“ – obsazenost, „map“ – mapa). Jména jednotlivých záložek jsou oddělena pomlčkou.