Smartkey


Integrace chytrých klik Smartkey do systému Previo umožnuje plně automatizovat proces ubytování hostů. Vstupní kód nebo přímé otevření dveří je následně možné z aplikace Alfred.


Plná automatizace

  • Ubytovatel si nastaví automatické vytváření PINů s určitým předstihem před příjezdem hostů (obvykle o půlnoci v den příjezdu).
  • Každý pokoj v Previu je spárovaný s klikou od pokoje a zároveň s klikami od společných prostor hotelu. Vygenerovaný kód od pokoje tedy vždy funguje současně i na všechny vstupní, průchodové dveře atp.
  • Host musí pro ubytování využít aplikaci Alfred, kde provede check-in, platbu a složí vratnou zálohu (volitelná funkce). Po splnění uvedených podmínek Alfred zobrazí předem vygenerovaný kód, který host použije pro vstup do hotelu a na pokoj. Platnost kódů je omezena podle času check-inu a času check-outu, není tedy třeba obávat se předčasného vstupu hosta do hotelu a na pokoj. Platnost lze případně i upravit, pokud chcete konkrétnímu hostovi umožnit dřívější příjezd.
  • V případě last minute rezervací na aktuální den se kód generuje hned při vytvoření rezervace a hostovi je opět zobrazen po splnění podmínek. Tímto způsobem je tedy možné ubytovat i takzvané walk-iny bez jakékoliv další asistence personálu.

Částečná automatizace (v kombinaci s recepcí)

  • Zámkové systémy Smartkey lze využít i v kombinaci s klasickou recepcí (i když plná automatizace popsaná výše je nejčastějším důvodem zakoupení).
  • Generování kódů nemusí nutně probíhat automaticky, může je například generovat recepční při příjezdu hosta a platbu může host provádět přímo na recepci.
  • Poměrně častou variantou je i nahrazení noční recepce automatizovaným procesem popsaným výše a přes dem ubytovatel funguje v klasickém režimu s recepcí a ručním generováním přístupů.

Konkrétní způsob využití automatizace pomocí zámkového systému Smartkey doporučujeme probrat s našim obchodním zástupcem. Detaily je pak samozřejmě možné doladit s našim technikem při samotném zřizování propojení.