Alfred profil


V rámci aplikace funguje i tzv. Alfred profil. Ten umožňuje hostům uložit si osobní údaje, popř. osobní údaje svých spolucestujících (např. rodina), pro své další cesty a zrychlit tak proces přihlášení na ubytování.

Po vytvoření Alfred profilu je možné uložené údaje použít při provedení online check-inu v jakémkoliv z hotelů, které využívají mobilní aplikaci Alfred. Z toho také vyplývá, že údaje z Alfred profilů nejsou uloženy u jednotlivých hotelů, ale samostatně a host je pouze jednoduše vkládá/předvyplňuje do check-in formuláře při návštěvě konkrétního hotelu (a teprve v tuto chvíli jsou uloženy i pro daný hotel ve formě záznamu v databázi hostů).

Jak si host může založit Alfred profil?

Po přihlášení do správy rezervace v libovolném hotelu (používajícím Alfreda) se hostům v pravém horním rohu obrazovky zobrazí možnost přihlášení / vytvoření profilu. Pro vytvoření a ověření profilu je nutné použít některý ze 4 nabízených způsobů autorizace. Hosté mohou profil vytvořit/přihlásit se přes:

  • Zaslání emailu na zvolenou emailovou adresu (email obsahuje ověřovací link, na který je nutné kliknout)
  • Google účet
  • Facebook účet
  • Apple ID

Kromě první možnosti s odesláním emailu je nutné potvrdit přihlášení přes danou aplikaci. Uživatel aplikace následně při dalším přihlášení např. přes Google účet ze stejného zařízení již nemusí znovu vyplňovat přihlašovací údaje a bude rovnou přihlášen do svého Alfred profilu. U ověření přes emailovou adresu je vždy nutné přihlášení provést přes odkaz uvedený v emailu.

Jak může host použít svůj Alfred profil?

Po prvním vyplnění osobních údajů bude host dotázán na vytvoření Alfred profilu (přes výše uvedené metody) a uložení svých údajů pro své další rezervace.

Při další rezervaci (v jiném hotelu používajícím Alfreda) se při otevření online check-inu a kliknutí na prvního hosta automaticky zobrazí okno s nabídkou uložených údajů, které je možné předvyplnit.

U hostů ukládáme všechny údaje z prvních dvou kroků check-inu, tzn. všechny osobní údaje (adresa, datum narození, číslo a typ dokladu, vízum atp.) + kontaktní email a telefon.

Uložení „spolucestujících“ do Alfred profilu

V Alfred profilu může uživatel uložit nejenom svoje údaje, ale i údaje svých pravidelných spolucestujících, např. rodinných příslušníků. Není tak třeba potřeba před každou cestou dohledávat čísla dokladů příbuzných atp.

Uložení dalších cestujících je velice jednoduché. Po doplnění údajů dalších hostů v rezervaci se opět zobrazí vyskakovací okno s možností uložení údajů o dalších cestujících. Tímto způsobem je možné do Alfred profilu uložit libovolný počet dalších osob.

Při otevření online check-inu se pak pro předvyplnění nabízí všechny osoby uložené v profilu. Tzn. uživatel klikne na hosta č.1 a vybere své údaje z Alfred profilu, následně klikne na hosta č.2 a vybere uložené údaje dalšího cestujícího a konečně klikne na 3. hosta a vybere uložené údaje např. dítěte a dokončí check-in.