Bankovní deník a Platební karty


Obecné informace

Podsekce Bankovní deník a Platební karty fungují na stejném principu jako Pokladní kniha.

Ukažme si ještě několik specifických věcí, které se týkají plateb kartou a bankovním převodem.

Import plateb z internetového bankovnictví

Previo podporuje import plateb přímo z internetového bankovnictví. Platby jsou automaticky spárovány s dokladem, který má stejný VS a je na totožnou částku jako platba.

Platby se automaticky napárují na každý typ dokladu. Tzn. platba se vytvoří na zálohový list, fakturu atp., pokud daný doklad splňuje podmínku shodné částky a VS.

Zároveň je také možné při importu aktivovat několik dalších pomocných funkcí:

  • Automatické vytvoření DPZ k ZL, ke kterým bude úspěšně přiřazena platba. Pokud dojde k napárování platby na jiný typ dokladu (faktura/prodejka), nebude DPZ vystaveno.
  • Automaticky je také možné odeslat emailem potvrzení o přijaté platbě. Podmínkou je, že doklad ke kterému byla platba napárována je přiřazený v rezervaci, kde má některý z hostů nebo kontaktní osoba vyplněný email. K emailu je také možné volitelně připojit ubytovací voucher.
  • Automatické přepnutí rezervace do stavu potvrzeno – v případě, kdy dojde k napárování platby do rezervace ve stavu OPCE, můžete si zvolit, že stav rezervace bude zároveň změněn na potvrzeno.

Platby, ke kterým v Previu neexistuje doklad nebo je částka jiná než výše platby, NEJSOU importovány a je nutné je vložit a přiřadit k dokladu ručně.

Pro zákazníky některých bank máme také připravený automatický import přijatých plateb.  Konkrétně se jedná o následující banky:

Na konci importu plateb Vám Previo zobrazí tabulku s přehledem plateb a informací jaké platby byly naimportovány a jaké se nepodařilo spárovat s dokladem a z jakého důvodu.

Postup pro import plateb:

  1. Přihlaste se do internetového bankovnictví a v přehledu transakcí zvolte možnost exportu do ABO formátu (přípona souboru .gpc). Pro ČS pak formát JSON.
  2. Stáhněte si vygenerovaný soubor do PC
  3. Přihlaste se do Previa a jděte do menu Pokladna -> Platby -> Bankovní deník
  4. Klikněte na ikonu importu plateb
  5. Zvolte soubor, který jste před chvílí uložili do PC
  6. Vyberte si doplňující funkce (automatické vystavení DPZ, odeslání potvrzení o přijetí platby emailem, přepnutí rezervace ze stavu opce na potvrzeno, atp.)
  7. Previo provede import plateb a zobrazí tabulku s přehledem importu (kolik a jaké platby byly a nebyly naimportovány)

Filtry a exporty podle platebních karet

Pokud máte vyfiltrované pouze platby kartou, aktivují se Vám filtry na Typ platby kartou (online platba/platba z terminálu) a zároveň také filtr na Typ platební karty (Visa, AMEX, atp.).

Poslední věcí je také export právě podle typu platební karty, který naleznete v horní části nad tabulkou pod tlačítkem s ikonou tiskárny.