Obecné informace


Pokud u Vás na hotelu pracuje více recepčních je určitě ve Vašem zájmu, aby každý z nich měl vytvořený svůj vlastní uživatelský účet, přes který se bude do Previa přihlašovat. Činnost každého z uživatelů je pak evidována přímo pod daným uživatelem a je snadno dohledatelná, ať už v historii rezervace nebo v samotném přehledu Činností uživatelů. Rozdělení uživatelských účtů je výhodné i pokud používáte uzávěrku. Vždy je pak krásně vidět, kdo uzávěrku provádí a kdo po něm (a v jakém stavu) pokladnu přebírá.

Nastavení uživatelů je rozděleno do dvou sekcí – Role a Seznam uživatelů. V sekci Role si nadefinuje konkrétní sady uživatelských práv např. pro stále recepční, pro brigádníky, pro vedení hotelu, pro účetní atp. Takto nadefinovanou roli a s ní spojená uživatelská práva si poté přiřazujete v Seznamu uživatelů již konkrétním uživatelům. Více informací o nastavení naleznete níže v jednotlivých podsekcích.

Videomanuál k uživatelským právům naleznete na našem Youtube kanálu. Video doporučujeme sledovat v nejlepší možné kvalitě.