Cenové šablony


V ceníku je také možné vytvořit si tzv. cenové šablony, tzn. určité cenové předvolby, které pak během několika kliknutí aplikujete na jednotlivé dny nebo delší období bez nutnosti ručního vypisování cen.


Vytvoření cenové šablony

Novou šablonu si připravíte kliknutím na tlačítko Šablony a následným kliknutím na tlačítko se zeleným plus.

Otevře se Vám podobné okno jako u hromadného nastavení. Následně si nastavujete identifikaci šablony, konkrétně:

  • Název šablony
  • Zkratku (max 3 znaky)
  • Barvu

Následně si můžete i vybrat, zda budete v šabloně používat kalkulační vzorce, pro ty je připravený samostatný manuál zde.

Dále už pak v pravém sloupci nastavujete konkrétní hodnoty u jednotlivých pokojů. Šablony jsou primárně nástroj pro práci s cenami, ale můžete si do Vašich šablon zakomponovat i restrikce na délku pobytu a příjezdové/odjezdové dny. Záleží čistě na Vás.

Hodnoty můžete přes tlačítko nad tabulkou zkopírovat z libovolného termínu a následně si je třeba dále upravit.


Použití cenové šablony v ceníku

První způsob použití je přímo v tabulce cen. Pokud máte vytvořenou alespoň jednu šablonu, zobrazí se Vám v horní části celé tabulky řádek pro zadání.

Šablonu vyberte, upraví se Vám konkrétní hodnoty v tabulce a následně nezapomeňte celý ceník uložit.

V liště šablon zároveň vždy uvidíte zkratku a zvolenou barvu vybrané šablony.


Použití cenové šablony v hromadném nastavení

Po otevření hromadného nastavení naleznete cca uprostřed levé části okna novou sekci „Aplikovat šablonu“ (opět pouze v případě, kdy máte nastavenou alespoň 1 šablonu).

Po výběru šablony, se Vám do pravé části okna doplní jednotlivé hodnoty nadefinované v šabloně, které už ale není možné editovat.

Po uložení okna se Vám šablona použije na zvolené časové období (a případně i na vybrané dny v týdnu).


Úpravy existující šablony

Šablony je možné i průběžně upravovat. Seznam šablon k editaci naleznete pod tlačítkem šablony a rozkliknutí konkrétní šablony přes ikonu žluté tužky.

Hodnoty v existující šabloně je možné libovolně editovat. A při uložení šablony se Vám zobrazí následující „varování“:

Co to znamená? Šablona už může být použita (přiřazena k určitým dnům/termínům) a tím pádem je potřeba určit, co se s těmito termíny má stát. Jednotlivé volby pak udělají následující úpravy v ceníku/šablonách:

  • Ano – všechny termíny (do budoucnosti včetně aktuálního dne), kde je šablona použita budou aktualizovány. Tzn. šablona bude stále přiřazena k těmto termínům a budou v ní pouze doplněny/aktualizovány upravené hodnoty šablony.
  • Ne – šablona se aktualizuje. U termínů, které měly přiřazenou původní verzi šablony dojde k jejímu odpárování, ale zadané hodnoty v ceníku zůstanou beze změny (tzn. nebudou vymazány, ale dojde pouze k odpárování šablony z daného dne/termínu).

Podobně to funguje i v případě, kdy kompletně mažete šablonu. U všech termínů, kde byla přiřazena dojde k jejímu odřazení, ale hodnoty (ceny, atp.) zůstanou v tabulce cen zachovány.


Editace hodnot v termínu, kde je použita šablona

V situaci, kdy máte k termínu přiřazenou šablonu pro nastavení cen můžete bez omezení editovat ostatní parametry jako např. restrikce a šablona zůstane dále aplikována (a vybrána v liště šablon).

Pokud budete chtít v tabulce ručně upravovat hodnoty, které jsou nadefinovány přímo v šabloně, zobrazí se Vám následující okno:

Pokud editaci potvrdíte, zmizí vazba na šablonu a pole můžete libovolně editovat. Jak už ale bylo zmíněno výše, ztrátou propojení na šablonu nezmizí jednotlivé hodnoty v tabulce (tzn. odpárováním se Vám nesmažou ceny atp).