Příklady napojení


Propojení na restaurační software

Na níže uvedeném příkladu si ukážeme základní a pravděpodobně i nejčastější příklad použití API a to propojení na restaurační software a zasílání položek z restaurace na účet pokoje v Previu.

Technicky se jedná o následujicí dva XML POST požadavky na naše API:

Základní informace o API je možné získat zde:

Obecně komunikace funguje tak, že si zavoláte metodu searchReservations s parametrem term, kde nastavíte from na dnešní datum a to na zítřejší datum. Pokud chcete pouze rezervace ubytovaných hostů, nastavte parametr cosId na 3 (pouze rezervace ve stavu ubytován). Tím získáte seznam rezervací a hostů ubytovaných dnes. Pokud filtrujete rezervace i mimo stav ubytován, pozor na rezervace, kdy host v daný den odjíždí a přijíždí nový, tam je nutné kontrolovat, že rezervace už není ve stavu ukončeno, abyste nenatěžovali na účet hosta, který už odjel.

Poté si host v restauraci vybere jaká rezervace je jeho – resp. řekne Vám své jméno (element guest -> first_name + last_name) případně číslo pokoje (element object -> name), personál vybere tu správnou rezervaci a posílá účet z restaurace na hotelový účet. Zároveň je vhodné, aby mohl číšník natížit položky na účet rezervace nebo zvolit přímo konkrétního hosta v rezervaci, který položky konzumuje (pouze volitelně).

Následně voláte funkci addAccountItem, s parametrem comId (identifikátor rezervace, který jste získali předchozím voláním metody searchReservations). Pokud číšník vybral i konkrétního hosta posíláte navíc jeho identifikátor (gueId). Tím přidáte položku/y na hotelový účet nebo na účet konkrétního hosta.

Určitě byste měli ve funkci addAccountItem zvolit i rastr služby pomocí elementu segId (3- gastro, 1 – bar, 12 – restaurace). Kompletní seznam rastrů je k dispozici zde.

Většina systému, které jsou na nás napojené dovolují zvolit jestli se bude útrata přenášet dohromady nebo zvlášť:

  • Útrata v restauraci (25.6.2015 15:45) – 1ks – 15% DPH – 200 Kč

Případně vč. čísla účtenky:

  • Útrata v restauraci – 13456789 (25.6.2015 15:45) – 1ks – 15% DPH – 200 Kč

Nebo po položkách:

  • Pivo Bernard – 2ks – 10% DPH – 70 Kč
  • Husa s knedlíkem a se zelím – 1ks – 10% – 150 Kč

Parametr statuses můžete změnit, pokud bude hotel chtít natěžovat i na rezervace, které nejsou ve stavu „Ubytován“. Seznam dostupných stavů je v API k dispozici zde.

Ukázkové požadavky na metody searchReservations a addAccountItem naleznete přímo v api dokumentaci.