Návod na použití platebního terminálu


V této sekci budeme řešit případ, kdy máte od ČSOB zřízený terminál s propojením na Previo. Bez propojení se jedná o terminál s klasickým ručním vstupem, tzn. veškeré částky musíte do terminálu ručně zadat.

Ověření spojení terminálu

Pro začátek je dobřé ověřit spojení Previa s terminálem. Tuto věc provedete přes Nastavení/Hotel/Konektory, kde je naleznete první záložku „Terminály“.


Odeslání platby na terminál

Pokud je terminál aktivní můžeme přejít k odeslání platby na terminál. Otevřete si rezervaci a její hotelový účet. Dejte si vytvořit doklad (fakturu/prodejku) a zvolte u tohoto dokladu způsob uhrady Platební kartou. Pokud jsou ostatní údaje v dokladu správně, můžete následně kliknout na tlačítko Uložit včetně platby. V tuto chvíli budete dotázání, zda chcete pouze uložit doklad včetně platby v Previu, nebo zda chcete i tuto platbu odeslat na terminál. Při potvrzení se částka odešle rovnou na terminál, kde už klient zaplatí a tato platba se včetně dokladu uloží do Previa.

Druhou variantou je poté situace, kdy máte vytvořený doklad, ale nemáte k němu platbu. V hotelovém účtu si pak pouze přidáte novou platbu a zvolíte platbu kartou. Po uložení platby budete opět dotázání na pouhé uložení platby, nebo její odeslání na terminál, podobně jako ve výše uvedeném případu.


Předautorizace

Druhým využitím terminálu je předautorizace, tedy zablokování prostředků na účtu klienta. Předautorizaci můžete vyvolat z hotelového účtu v sekci doklady, kde naleznete po napojení terminálu nové tlačítko Předautorizace.

První možností je vytvoření nové předautorizace. Zde už pak pouze vyberete na jakém terminálu budete pracovat (v případě, že jich máte víc), dále určíte jakou částku klientovi předautorizujete a jako poslední věc zvolíte ruční zadání čísla karty (protože předautorizace je obvykle tvořena před klientovým příjezdem např. na základě smluvních podmínek, kdy se „pojišťujete“ proti tomu, že klient na smluvenou rezervaci nedorazí.

Po uložení okna už pouze na samotném terminálu zadáte informace o kreditní kartě a předautorizaci dokončíte.

V okamžiku, kdy je u rezervace provedena předautorizace, zpřístupní se možnosti dokončení a zrušení předautorizace. Tedy na stáhnutí prostředků klientovi, nebo případně na uvolnění jejich blokace na klientově účtu.


Variabilní symbol terminálové platby

Veškeré transakce provedené přes platební terminál jsou evidovány ve webové aplikaci POS Merchant. Transakcím jsou ve výchozím nastavení variabilní symboly přiřazovány bankou a liší se od variabilního symbolu dokladu v Previu.

Tento VS je ale i tak k dohledání např. v XLS exportu ze sekce Pokladna / Platby / Platební karty.

Platba může být v POS Merchant evidována pod VS dokladu je ale nutné přizpůsobit číslování. VS dokladu v Previu musí být nastaven na maximálně 10 znaků, přičemž se může jednat pouze o číslice.

Ve chvíli, kdy bude VS dokladu delší než 10 znaků nebo bude obsahovat jiné znaky, nedojde k propsání správného VS do administrace plateb.