Výkazy pro SÚ


Přes tento modul můžete automaticky generovat výkazy, které vyžaduje statistický úřad jednou měsíčně nebo případně čtvrtletně. Report se generuje z informací z Previa, které automaticky vyplní standardizovaný formulář (viz web statistického úřadu), ten je následně možné vygenerovat ve formátu PDF.

Jak vygenerovat výkaz z Previa?

Přes tlačítko se zeleným plus (1) si vygenerujete nový výkaz pro statistický úřad. Nabízí se možnost vygenerovat jak měsíční, tak čtvrtletní výkaz. Informace a data do výkazu se přebírají z rezervací z plachty (nebo případně vytvořených evidenčních knih, pokud tuto možnost zaškrtnete) a nastavení z Previa (např. počty pokojů a jejich lůžek).

Hned vedle tvorby nového reportu je tlačítko nastavení (2), kde je k doplnění pořadové číslo ubytovacího zařízení, tedy tzv. Pagina, pod kterou Vaše ubytovací zařízení eviduje statistický úřad a bez které nebude možné vygenerovat výkaz pro ČSÚ.

Druhým nastavením v tomto okně je možnost vyjmout z výpočtu reportu také hosty, kteří mají nastavený určitý účel pobytu.

Jak už bylo zmíněno, z jednotlivých výkazů je možné vytvořit PDF soubor (3). Pokud máte zájem některé z automaticky generovaných čísel ve výkazu ručně doupravit, můžete to provést přes ikonku s tužkou (4) ve sloupečku Upravit.