Dlouhodobý pobyt + First/Last minute


Dlouhodobý pobyt

Tento modul umožňuje nadefinovat slevu nebo příplatek podle délky pobytu. Přes tlačítko se zeleným plusem vlevo nahoře nad tabulkou přidáte novou slevu na dlouhodobý pobyt.

V základu úplně stačí zadat informaci při jaké délce pobytu se (jaká) sleva bude aplikovat. Můžete ale nastavení více specifikovat, tzn. sleva se např. může vztahovat pouze na konkrétní typy pokojů, konkrétní cenové plány a pouze v určitém období.

Přes tento typ slevy je také možné nastavit příplatek pro pobyty o délce 1 noci. Nastavení provedete takto:

V tomto případě se pro pobyty:

  • o délce 1 noci aplikuje příplatek 10%
  • o délce 2-6 neaplikuje žádné změna ceny
  • o délce 7 a více nocí aplikuje sleva 5%

First/Last minute

Sleva či příplatek se uplatňuje podle nastavené podmínky na hodiny (pro „Last Minute“) nebo na dny (pro „First Minute“).

Hranice je nastavena na „menší nebo rovno“. Tedy je-li First Minute nastaven na „10 dnů před příjezdem“ a je aktuálně 5. den měsíce, pak při objednávce s příjezdem 15. den měsíce a pozdější se aplikuje příslušná sleva/příplatek.

Nastavení funguje velice podobně jako u slevy/příplatku za dlouhodobý pobyt. Je možné nastavit konkrétní termín pro aplikování slevy, omezení na konkrétní pokoje a cenové plány.

Výpočet slevy a kombinace

Samotný výpočet a různé kombinace slev jsou poměrně složité. Proto jsme pro Vás v jiné sekci manuálu připravili několik vzorových příkladů, jak výpočet probíhá v komplikovanějších situacích.