Rezervace minutové služby z rezervace


V tomto článku si popíšeme, jak fungují služby propojené na konkrétní prostor ve chvíli, kdy si host, který u Vás již má ubytování, dokoupí danou službu a vy mu ji potřebujete natížit do jeho pokojového účtu.

V účtu rezervace si přidejte novou položku a z našeptávače vyberte konkrétní službu, v našem případě Reflexní masáž.

Po přidání služby budete dotázáni na vytvoření související minutové / hodinové rezervace pro tuto službu, které potvrďte.

Obratem se Vám pak otevře již známé okno tvorby minutové rezervace.

  • Služba bude předvybrána podle služby zadané do účtu původní rezervace.
  • Termín bude přednastaven na den a čas začátku původní rezervace, můžete ho samozřejmě změnit na libovolný den rezervace a čas (i mimo termín rezervace, pokud by např. host čerpal službu po odhlášení z ubytování).
  • V sekci „Zákazník“ bude automaticky nastaveno „z rezervace“ a bude předvybrána rezervace, přes kterou jste službu původně zadávali.
  • Pokud služba patří konkrétní osobě, můžete ji ještě označit konkrétním hostem. Prakticky to pak znamená, že u dané služby bude jako vlastník v účtu veden vybraný host.

Do rezervace ubytování se Vám po uložení automaticky přidá i odpovídající rezervace minutového / hodinového provozu a opět se Vám zobrazí hlavní okno skupiny.