Směnárna


Modul směnárna slouží k samostatné evidenci veškerých provedených směnárenských transakcí. Transakce je možné provádět v měnách, které máte ve vašem profilu povolené k využití v sekci Nastavení/Ceny a podsekci Měny a kurzy.

Směnárenské transakce jsou v hotovostní pokladně evidovány dohromady s ostatními hotovostními platbami. Typ transakce je ale odlišen, takže nevstupuje do finančních reportů.

Samotný směnárenský modul je rozdělený do několika sekcí. Začneme nastavením směnárny, které naleznete vpravo nahoře. K nastavení jsou celkem tři sekce:

Číslování směnárenských dokladů

Nastavení nákupních kurzů

Pouze pokud nevyužíváte kurz ČNB – viz další sekce Nastavení směnárny. Při využití kurzu ČNB není možné zadat v této sekci vlastní směnný kurz.

Nastavení směnárny

Zde nastavujete výši Vaši směnárenské provize z každé transakce. Velikost provize je možné zadat jak v absolutní hodnotě tak v procentuálním vyjádření.

Dalšími nastavitelnými body je zaokrouhlení transakcí a dále hlavně použitý kurz – pokud využíváte kurz ČNB, směnárna nebere v potaz ručně nastavené hodnoty kurzu v předchozím nastavení. Při nastavení kurzu hotelu je respektován manuálně nastavený směnný kurz.

Dále zde můžete nastavit otevírací hodiny směnárny. Můžete buď vycházet z otevírací doby recepce v sekci Nastavení / Hotel / Vybavení nebo případně zadat otevírací dobu ručně.

Tato informace se promítne do všech směnárenských dokladů.

Směnárenské transakce

V levé části modulu směnárny naleznete filtry, kdy je možné filtrovat a hledat konkrétní směnárenské transakce, např. podle data, měny transakce, nebo klienta s kterým byla směna provedena.

Nad tabulkou s jednotlivými směnami máte dále možnost vyfiltrované transakce vyexportovat do PDF tabulky a speciální souhrnný report pro ČNB. Export provedete přes tlačítko s tiskárnou.

Samotnou směnárenskou transakci vytvoříte přes tlačítko se zeleným plus. Následně zadáte částku, kterou chce klient směnit a přičemž je vám automaticky dopočtena vaše provize z celého obchodu, haléřové vyrovnání a částka celkem k vyplacení klientovi.

Ve spodní části okna je dále nutné identifikovat osobu, která směnu iniciuje – tzn. konkrétní klient. Při zadání je možné využít našeptávače napojeného na databázi hostů, nebo zadat úplně nového klienta.

V samotné tabulce pak vidíte přehled všech proběhlých transakcí (případně jen část podle aktuálního filtrování). Pokud chcete již uskutečněnou transakci zrušit, je nutné jí vystornovat přes tlačítko s červeným křížkem úplně vlevo v řádku dané transakce.

Storno transakce nesmaže transakci ze směnárny, ale vytvoří druhou reverzní transakci vázanou na původní obchod. Zároveň s tím je v hotovostní pokladně vytvořena reverzní transakce v dané měně.

Po stornovaní směnárenského obchodu s tímto záznamem již nelze dále manipulovat, ale ve Vašem přehledu směn nadále zůstává ve formě dvou záznamů – původní transakce a jejího storna, které je zvýrazněno červenou barvou. V obrázku výše je to dobře vidět na prvních dvou řádcích u transakce klienta Jakuba Hrdého.

První záznam je o přijetí 38 € za 920 Kč s provizí 48,43 Kč. Později byla tato transakce stornována – klientovi bylo vráceno 38 € a bylo od něj nazpět přijato 920 Kč.