Změna termínu rezervace


V Alfredovi můžete svým hostům také umožnit manipulaci s termínem jejich rezervace. Po přihlášení je následně v úvodní obrazovce vedle detailu rezervace zobrazeno tlačítko „Změnit termín rezervace“.

Následně se otevře okno, kde může host zvolit nový termín a ověřit si jeho dostupnost. Jedná se pouze o změnu termínu (změna pokoje zatím není možná).

Pokud je termín dostupný, host bude o této skutečnosti informován a na další kliknutí může termín své rezervace upravit. Změnit je možný jak celkový termín rezervace, tak provést i zkrácení/prodloužení pobytu.

V případě, že pokoj ve vybraném termínu není dostupný, zobrazí Alfred následující upozornění:

Pro změnu termínu v rezervaci existuje několik omezení. Není možné editovat termín u následujících rezervací:

  • Byly vytvořeny v režimu nevratné ceny
  • Již mají vystavený doklad v účtu pokoje
  • Už „spadají“ pod platné storno podmínky
  • Jsou kompletně uzamčené proti jakékoliv změně
  • Skupinové rezervace s rozdílnými termíny u jednotlivých rezervací
  • Termín rezervace je již v minulosti
  • U probíhajících rezervací je možné editovat pouze datum odjezdu (prodloužit/zkrátit)