Seznam uživatelů


V této tabulce naleznete všechny uživatelé, kteří jsou nastaveni pro váš profil. Konkrétního uživatele můžete buď dále editovat (ikonka se žlutou tužkou), nebo případně smazat (ikonka červeného křížku).

Nového uživatele vytvoříte přes tlačítko se zeleným plus vlevo nad tabulkou. Každému uživateli v sekci Obecné nastavíte jméno pod, kterým bude vystupovat v systému a email, pod kterým se bude do Previa přihlašovat. Email může být klidně fiktivní, slouží pouze pro přihlášení do Previa. Musí ale být ve formátu emailové adresy tzn. např. xxxx@yyyy.cz

Jedinou nevýhodou nastavení fiktivního emailu je situace, kdy daný uživatel zapomene své heslo a bude si chtít nechat vygenerovat nové. Toto nové heslo je poté zasíláno právě na uvedený uživatelský email.

Dále potřeba nastavit jazyk v jakém se Previo bude uživateli zobrazovat, vyplnit heslo (v minimální délce šesti znaků s nejméně jedním písmenem a číslem) a dále pro uživatele přiřadit Roli, která obsahuje přednastavené uživatelská práva.

V následující záložce Přístupné hotely můžete uživatelům přiřazovat hotely, ke kterým budou mít přístup (pokud máte více profilů spojených do skupiny mezi kterými se můžete přepínat).