HRS


Jak nastavit channel managera na HRS

Po přihlášení do extranetu portálu HRS přejděte do sekce Channel manager. V abecedně seřazeném seznamu je jako jeden z posledních uveden Yieldplanet. Klikněte si na ikonu tužky v daném řádku a potvrďte spolupráci s tímto channel managerem. Na úspěšném potvrzení bude vše vypadat takto:


Nastavení pokojů a cenových plánů na HRS

HRS je ve svém nastavení poněkud specifické. Vždy musíte mít v nabídce jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj, od kterých se pak následně odvozují ceny dalších pokojů. HRS neumožňuje nastavení cen dle počtu osob, tudíž se z Previa vždy odesílá pouze jedna cena za konkrétní počet hostů.

Důležitou věcí pro samotné propojení je správné nastavení cenových plánů. Po rozkliknutí (na výše uvedeném printscreenu „Cena 1“ a případně další) je nutné v nastavení cenového plánu zadat, že cena nebude vypočtena slevou v procentech, ale nastavena jako Pevná cena (tím pádem jí budeme schopni „přepsat“ správnou cenou z Previa).

 

Výchozím cenový plánem je vždy HRS cena, která neumožňuje nastavení minimální délky pobytu. Pokud potřebujete tuto restrikci přenést z Previa na HRS, je třeba změnit typ cenového plánu na jiný, který nastavení minimální délky pobytu umožňuje. Pro změnu či nastavení nového typu cenového plánu kontaktujte portál HRS.


Nastavení ostatních typů pokojů

Další pokoje (třílůžkové, čtyřlůžkové, atp.) se nastavují v sekci Kategorie pokojů / Spravovat dodatečné kategorie. Pomocí tlačítka „Založit novou dodatečnou kategorii“ vytvoříte nový typ ubytování, kde si následně vyberete název.

Při založení nové dodatečné kategorie je důležité správné nastavení disponibility, abychom mohli kategorii propojit s Previem, musí být nastaveno Spravovat tuto kategorii s oddělenou disponibilitou. V sekci příplatek vyplňte libovolnou částku a jako počet pokojů nastavte 0. Tyto informace se musí vyplnit pro založení nové kategorie, ale po propojení se cena a počet volných pokojů přepíší dle dat z Previa.

Novou dodatečnou kategorii následně najdete v sekci Ceny + disponibilita.