EET – proč a jak?


Zákon č. 112/2016 Sb. (o evidenci tržeb) nabyl platnost ke 13.dubnu 2016. Samotná působnost tohoto zákona je rozdělena na několik fází, podle toho, odkdy jsou které subjekty povinny své tržby evidovat. Fáze jsou naplánovaný celkem 4, přičemž nejdůležitější je pro Vás pravděpodobně hned ta první. Ta začíná k 1.12.2016 a platí pouze pro subjekty spadající do kategorie 55 a 56 podle klasifikace CZ-NACE, což je standardní klasifikace hospodářských činností podle Evropské unie. Zmíněné kategorie jsou následující:

  • CZ-NACE-55 – Ubytování
  • CZ-NACE-56 – Stravování a pohostinství

Podnikatelé spadající do těchto kategorií mají od začátku prosince 2016 povinnost evidovat své tržby z těchto činností, nehledě na to, zda se jedná o jejich hlavní nebo vedlejší činnost.

Jak už vyplývá z názvu, jedná se o elektronickou evidenci tržeb, tzn. informace mohou být na servery Finanční správy ČR zaslány pouze elektronickou cestou a ne jiným způsobem. S tímto způsobem evidence také souvisí to, že doklad, které je správně zaevidován musí obsahovat unikátní kód dané evidované tržby tzv. FIK kód (nebo PKP kód), BKP kód generovaný pokladnou, číslo provozovny, číslo pokladny, informace o režimu poplatníka a čas transakce. Jednotlivé body si probereme trochu podrobněji:

  • FIK kód je unikátní kód pro každou jednotlivou tržbu, který je vygenerovaný ze strany Finanční správy ČR.
  • PKP kód je alternativa za FIK kód pro případy, kdy Vám např. vypadne internet nebo nebudou fungovat servery Finanční správy ČR. Jedná se o zjednodušenou formu elektronického podpisu dokumentu.
  • BKP kód je bezpečnostní kód poplatníka, podle kterého Finační správa zjistí vazbu mezi poplatníkem a jím vydanou účtenkou/dokladem.
  • Číslo provozovny – dvouciferné číslo vygenerované na portále Finanční správy ČR (podobně jako EET certifikát)
  • Číslo pokladny – v podstatě kdo daný doklad vygeneroval (v Previu se jedná o uživatele, který doklad vystavil a bere se první část přihlašovacího emailu před znakem @)
  • Informace o režimu poplatníka – buď běžný (online) režim, nebo tzv. zjednodušený (offline) režim, pro oblasti s horším přístupem k internetu.

Na samotné účtence/dokladu tyto povinné údaje vypadají např. takto:

EET