Měření konverzí v Reservation+


Systém Previo nabízí možnost zasílání konverzí do různých systémů. Konverze je vždy zaslána po dokončení rezervace.

Google Analytics

Měření konverzí v elektronickém obchodu v rámci Google Analytics probíhá automaticky. Co je potřeba nastavit z Vaší strany?

 • Mít na svých webových stránkách umístěny obecný měřící kód GA. Tento kód Vám Google automaticky vygeneruje po založení účtu Vašich webových stránek v administraci Google Analytics. Kód je nutné vložit na stránky napřímo (nesmí být vložen skrze GTM).
 • V sekci Nastavení -> Online Rezervace -> Reservation+ -> záložka Měření konverzí si nastavit kód Google Analytics a následně zaškrtnout možnost Povolit Google Analytics.

Poté už budou konverze zasílány do Elektronického obchodu GA a to včetně ceny a vyplněného názvu. Název obsahuje název hotelu, pokoje atp. V případě balíčku pak i název Pobyt. balíčku.

Cena rezervace bude vždy automaticky převedena do výchozí měny hotelu, bez ohledu na to, v jaké měně byla rezervace přes R+ vytvořena. Je tedy nutné mít Google Analytics účet nastavený na stejnou výchozí měnu jako ve Vašem Previo profilu.


Google Ads

Měření do Google Adwords probíhá obdobně jako měření Google Analytics. V tuto chvíli však není nutné mít cokoliv (kód) vložené na svých webových stránkách.

V sekci Nastavení -> Online Rezervace -> Reservation+ -> záložka Měření konverzí nastavit Conversion ID a Conversion Label v sekci Google Adwords a následně zaškrtnout „Povolit Google Adwords“.

Po uložení tohoto nastavení bude R+ automaticky odesílat konverze včetně ceny do Google Ads.

Conversion ID a Conversion Label zjistíte z vygenerovaného konverzního měřícího kódu z Google Ads.

Jejich systém Vám v části „Fragment události“ zobrazí kód, který může vypadat např. takto:

<!-- Event snippet for Rezervace conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {
   'send_to': 'AW-871230293/VWI7CGZUv2gQ5ZrcogM',
   'value': 111.0,
   'currency': 'CZK',
   'transaction_id': ''
 });
</script>

Conversion ID je v našem případě: AW-871230293 a Conversion Label: VWI7CGZUv2gQ5ZrcogM (část za lomítkem).


Facebook Pixel

Pro měření konverzí Facebook pixel, stačí pouze mít na svých webových stránkách vložený obecné měřící kód Facebook pixel. Pokud R+ tento kód na vašich stránkách rozpozná, automaticky pošle konverzi včetně ceny a měny do Facebook pixelu.

Žádné další nastavení není potřeba.


Seznam Sklik

V sekci Nastavení -> Online Rezervace -> Obecné -> záložka Měření konverzí vložíte Vaše Sklik Conversion ID a následně zaškrtnete možnost Povolit Sklik.

Po uložení nastavení bude R+ automaticky odesílat konverze do Seznam Sklik.


Vlastní měření

Způsob měření si můžete i upravit podle svého. Např. pokud chcete, aby se do Google Analytics zaslala událost vždy, když zákazník prošel/dokončil další krok rezervačního procesu.

Možností využití je neomezená škála. Pro použití tohoto způsobu podrobnějšího měření je však nutné znát alespoň základy tvorby webových stránek.

Existují 2 způsoby vlastního měření:

1. Pomocí url GET parametru redirectUrl

Pro tuto možnost je třeba přidat do src parametru iframe parametr &redirectUrl=https://www.mojewebovestranky.cz/dekovna-stranka

Tento parametr zajistí, že po dokončení rezervace bude zákazník odkázan právě na tu stránku, kterou si do redirectUrl parametru nastavíte. Výhodou je právě to, že se navíc do url této stránky přidají i parametry typu reservationPrice atp. které se následně dají využít pro vlastní měření.

Není potom problém zpětně získat tato data pomocí JavaScriptu nebo PHP z URL a dále s nimi pracovat dle potřeby.

2. Pomocí JS funkce reservationPlusStepEvent
Tato možnost je praktičtější v tom, že je zde možnost trackovat i „průchod“ jednotlivých kroků rezervačního procesu. V posledním kroku (po dokončení rezervace zákazníkem) budete mít navíc přístupná data o cené, atp.

Vše funguje tak, že pokud máte tuto funkci umístěnou na webu, bude tato funkce „zavolána“ po dokončení každého jednotlivého kroku rezervačního procesu zákazníkem. Dá se tedy skvěle využít pro měření konverzí / událostí do libovolného trackovacího systému.

Postup:
na své webové stránky umístítě kód

/**
 * @param JSON reservationInfo
 */
function reservationPlusStepEvent(reservationInfo) {  
   values = JSON.parse(reservationInfo);
   // currentStep
      let currentStep = values.step;
      // Pokud je zákazník v pátém (posledním) kroku, 
      // zaloguj mi do konzole aktuální data o rezervaci
   if(values.step == 5) {
      console.log(values);
      // zde můžete zavolat libovolný kód, např. pro měření události
   }
}

Následující události můžete měřit vždy v kroku rezervačního formuláře, který je uvedený v závorce za konkrétní událostí:

 • hotName: string (3.-5. krok)
 • hotId: number (3.-5. krok)
 • customer: ReservationCustomer (5. krok)
 • hotTown: string (3.-5. krok)
 • voucher: string | null (5. krok)
 • from: string | null (2.-5. krok)
 • to: string | null (2.-5. krok)
 • arrivalTime: string (3.-5. krok)
 • prpId: number (1.-5. krok)
 • prlId: number | null (1.-5. krok)
 • totalPrice: number | null (3.-5. krok)
 • totalPriceInHotelDefaultCurrency: number | null (3.-5. krok)
 • isStayReservation: boolean (1.-5. krok)
 • stayName: string | null (4. – 5. krok)
 • discountCoupon: null | DiscountCoupon (1.-5. krok)
 • paymentMethod: PaymentMethod (5. krok)
 • commissions: Array<ReservationCommission> (3.-5. krok)
 • currentStep: number (1.-5. krok)
 • curId: number (1.-5. krok)
 • curCode: string (1.-5. krok)
 • numOfGuests: number (1.-5. krok)
 • numOfCommissions: number (1.-5. krok)
 • isUnknownOccupancy: boolean (1.-5. krok)
 • unassignedCommissionWithOtherExists: boolean (1.-5. krok)