Rezervace služeb samostatně bez ubytování


Rezervační formulář R+ je také možné použít pro samostatnou rezervaci služeb na konkrétní čas bez objednávky ubytování. Na svůj web tedy můžete vložit rezervační formulář, přes který si každý návštěvník stránky bude moci rezervovat jakoukoliv službu typu bowling, masáž, parkování, půjčení kola, wellness, squash, atp. na konkrétní čas nehledě na to, zda je nebo není hotelový host.

Základní nastavení služby

Aby se služba zobrazila pro samostatný prodej, je nejprve nutné provést základní nastavení. Služba musí mít nastaveno:

  • Účtování za „celou službu“ (nebo za „každou noc rezervace“ pro služby rezervovatelné na celé dny – např. parkování)
  • Propojení na prostor, který je minutového typu nebo typu „ostatní-dny“
  • Zaškrtnutí možnosti „umožnit rezervovat samostatně“, která je podmnožinou volby „prodávat službu online“.

Pro samostatný online prodej pak samozřejmě doporučujeme donastavit i další „kosmetické“ věci jako jsou např. fotografie, popisek, překlady atp.

Jak vložit záložku RESERVATION+ pro samostatný online prodej služeb do webu

Služby máte nyní nastavené a už je potřeba pouze vložit záložku samostatného prodeje služeb do Vašeho webu. Tato záložka není zobrazena automaticky, ve chvíli kdy nastavíte alespoň jednu službu pro samostatný prodej a je nutné jí vložit manuálně.

Záložku v RESERVATION+ zobrazíte pomocí parametru showTabs=service (více informací o použití a vložení parametrů), který samozřejmě můžete kombinovat i se zobrazením dalších záložek (tzn. např. showTabs=reservation-stay-service pro zobrazení záložek rezervace ubytování, pobytových balíčků a samostatně prodejných služeb).

Výsledný link na objednávku služeb tedy bude vypadat např. takto: https://booking.previo.app/?hotId=123456&showTabs=service

Kód pro vložení formuláře, který bude obsahovat pouze záložku objednávky služeb bude vypadat např. takto (místo ID 123456 pouze uvedete ID vašeho profilu):

<!-- Reservation PLUS start -->
<div class="previo-reservation-form">
<script type="text/javascript" src="https://booking.previo.app/iframe/"></script>
<iframe src="https://booking.previo.app/?hotId=123456&showTabs=service" scrolling="no" frameborder="0" width="100%" height="2000" name="previo-booking-iframe" id="previo-booking-iframe" allowTransparency="true"></iframe>
</div>
<!-- Reservation PLUS end -->

Samotný prodej služeb v RESERVATION+

Samotný formulář pak představuje „dlaždicový“ výpis jednotlivých služeb, který lze také zobrazit jako seznam pod sebou uvedených služeb přes přepínátko vpravo nahoře.

Po výběru konkrétní služby už se zákazníkovi otevře okno s volbou konkrétního termínu pro objednávku služby.

Vzhledem k tomu, že služba nemá vazbu na rezervaci ubytování je možné rezervovat jakýkoliv den a rozsah možných časů je určen otevíracími hodinami daného rezervovatelného prostoru.

V posledním kroku už rezervující pouze zadává kontaktní údaje (případně poznámku k rezervaci) a vybírá platební metodu. Zobrazené platební metody se neodvíjí od nastavených platebních metod a rozpisu záloh pro klasickou rezervaci ubytování.

  • Platba na místě – je zobrazena vždy.
  • Platební karta – je zobrazena pouze pokud má hotel propojenou platební bránu.

Po dokončení rezervace je zákazníkovi odesláno emailové potvrzení rezervace služby na konkrétní termín a rezervace je uložena na konkrétní rezervovatelný prostor.

Další volitelné parametry pro práci se službami v RESERVATION+

  • serviceListType=XXX (list/tiles) – výchozí zobrazení služeb bude buď seznam nebo dlaždice s možností přepínání mezi těmito možnostmi. Při použití parametru bude zobrazena vždy pouze vybraná varianta bez možnosti přepnutí (list = seznam, tiles = dlaždice)
  • showServices=12345-23456-34567 – na záložce Služby zobrazí pouze vybrané služby podle zadaných ID služeb (ID služeb naleznete v seznamu služeb).
  • showServicesGroup=222333 – zobrazí pouze vybranou skupinu služeb (ID skupiny naleznete v detailu služby)
  • serviceId=12345 – Odkaz na rezervaci konkrétní služby podle ID (viz showServices). Při použití dodatečného parametru &arrival=DD.MM.YYYY je možné navíc předvybrat konkrétní den. Arrival parametr je nepovinný.