Systém


Tato poslední sekce Vás nasměruje do všeobecného nastavení systému, do kterého se dostanete i přes tlačítko s ozubeným kolem z plachty rezervací.


Obecné

 • Způsob vytváření rezervací
  • Rezervace přiřazené na konkrétní pokoj – všechny nové rezervace budou ihned po obdržení automaticky umístěny na konkrétní pokoj v plachtě rezervací. Stejně tak při vytváření nové rezervace v Previu bude jako výchozí stav zvolena přiřazení na konkrétní uživatelem vybraný pokoj.
  • Rezervace bez přiřazení na konkrétní pokoj – všechny nové online rezervace nebudou automaticky umístěny na konkrétní pokoj a budou uloženy jako tzv. nepřiřazené rezervace. Nepřiřazené rezervace blokují rezervované pokoje k dalšímu prodeji a je potřeba je přiřadit na konkrétní pokoje ručně. Podobně při vytváření nové rezervace v Previu bude ve výchozím stavu vytvářena nepřiřazená rezervace (bez určení konkrétního pokoje).
 • Způsob umisťování rezervace (pouze pro Rezervace přiřazené na konkrétní pokoj) – ve výchozím nastavení se rezervace z online zdrojů umísťují podle pořadí pokojů v konkrétní kategorii. Druhou alternativou je zde rovnoměrné obsazování pokojů stejného typu podle jejich dlouhodobé obsazenosti. Tím pádem by se všechny pokoje měly „opotřebovávat“ rovnoměrně.
 • Expirace opcí – jaké bude výchozí časové nastavení pro nové rezervace ve stavu opce.
 • Uhrazenost rezervace – uhrazenost rezervace se řídí saldem rezervace, ale je možné si zvolit, že uhrazenost rezervace bude nutné ručně překliknout v detailu konkrétní rezervace nehledě na saldo dané rezervace.
 • Výchozí stav rezervace – nechcete ručně vytvářené rezervace vytvářet ve stavu opce? Nastavte si, že výchozí stav je např. Potvrzeno a všechny nové rezervace budou rovnou uloženy jako potvrzené.
 • Přepínání rezervace do jiného stavu po určitém čase – rezervace, které nejsou v určitém stavu X hodin po příjezdu budou automaticky přepnuty do jiného stavu.
 • Automaticky uzamykat rezervace – můžete si také nastavit, že rezervace ve vybraných stavech budou automaticky kompletně uzamčeny proti změnám a to X hodin po času konce rezervace. Tímto způsobem můžete předcházet „podvodům“ ze strany zaměstnanců, protože je možné omezit odemčení rezervace pomocí uživatelských práv.
 • V rámci jedné rezervace mít možnost evidovat rozdílné termíny u jednotlivých hostů – po aktivaci této funkce se Vám v každé rezervace objeví možnost zadat si rozdílné termíny pro jednotlivé hosty v rámci jedné rezervace + možnost evidovat si příjezdy/odjezdy hostů jednotlivě. Tzn. ideální pro případ, kdy jeden z hostů v rezervaci odjíždí o den dříve než ostatní atp. Změna termínu u jednotlivých hostů se následně promítne i do položek účtu rezervace.

Voucher (číslování rezervací)

 • Číslování voucheru – nastavte jakým způsobem budou Vaše rezervace číslovány (prefix, počet čísel, atp.)
 • Zasílání voucheru a další nastavení – nastavení pro generování a zasílání voucheru emailem (předmět a text emailu, výchozí obsah voucheru, více informací, atp.). Do voucheru je možné zahrnout třetí stranu s detailními informace o objednaném pokoji (vybavení, popisky, fotogalerie).
 • Zálohové platby – voucher může také obsahovat informaci o vyžadované záloze. Zároveň je zde možné nastavit, zda se zároveň bude vystavovat zálohový list.

V druhé záložce tohoto nastavení pak můžete upravit číslování minutových/hodinových rezervací nebo případně pro tyto rezervace využít výše uvedené číslování.


Hotelový účet

 • Výchozí nastavení přepočtu hotelových účtu – volba, zda při např. prodloužení rezervace chcete účet rezervace přepočítat automaticky nebo tento přepočet ještě ručně potvrdit nebo zda se účet při změnách nebude automaticky přepočítávat vůbec a veškeré přepočty bude nutné provést manuálně. Zároveň můžete vybrat, zda chcete, aby se přepočítávaly pouze ručně vytvořené rezervace, online rezervace nebo všechny. VIDEO ZDE
 • Jazyk hotelového účtu – v jakém jazyce budou automatické položky (ubytování, poplatky, atp.) vloženy do hotelového účtu.
 • Název ubytovací služby obsahuje – vyberte, zda chcete v automatické položce ubytovacích služeb zobrazovat název typu pokoje, konkrétního pokoje nebo žádnou informaci.

Ukazatele

 • ADR/REVPAR počítat z položek účtu podle segmentů – nastavte si z jakých segmentů bude počítán ukazatel ADR a REVPAR napříč celým systémem. Nastavení ovlivní výsledky v reportech, ale i zobrazené hodnoty, pokud si v ceníku zobrazíte tyto ukazatele.