Historie rezervace


Tato poslední záložka souvisí s modulem Činnost uživatelů. Naleznete zde veškeré záznamy o úpravě a změnách v konkrétně otevřené rezervaci.

Tzn. Kdo rezervaci vytvořil, upravoval, jestli byly vystaveny nějaké doklady a platby. Každý záznam je možné rozkliknout a podívat se na konkrétní úpravu.