Propojení služeb na minutové provozy


Vaše minutové/hodinové provozy můžete velice jednoduše také propojit na konkrétní služby poskytované v těchto prostorech. Toto propojení přináší několik uživatelských výhod:

  • Při vytvoření rezervace na minutový prostor bude do účtu automaticky přidána konkrétní služba (nebo pokud je služeb na daný prostor více, např. různé typy masáží, vždy si vyberete, která služba bude v dané rezervaci čerpána)
  • Přes přidání služby do klasické rezervace pokoje si můžete okamžitě zarezervovat i konkrétní minutový/hodinový prostor, kde bude služba probíhat a připojit tuto rezervaci k původní rezervaci ubytování.
  • Od 17.10.2023 je doplněna možnost online rezervace služeb propojených s minutovými/hodinovými prostory a účtovanými „za celou službu“.

Nastavení propojení služby na provoz

Otevřete si nastavení služby (nebo vytvořte novou) a projděte si oknem nastavení parametrů služby. Pro propojení služby na minutový/hodinový prostor je potřeba vybrat jeden z následujících způsobů účtování:

  • Za celou službu (nejčastěji jednorázové služby s pevně danou délkou – masáže, procedury, atp.)
  • Za minuty nebo hodiny (nejčastěji pronájem konferenčních prostor, sportovišť a vybavení (kurty, horolezecká stěna, koloběžky, kola,…)

Následně vybíráte o něco níže konkrétní hodinový / minutový prostor, ke kterému se tato služba vztahuje. Minutové / hodinové prostory je potřeba nejprve vytvořit v sekci Nastavení / Hotel / Pokoje, pokud je zatím nemáte nastavené.

Pokud je cena služby účtována za „celou službu“ vyplňujete v sekci „napojení služby na prostor“ také délku této služby v minutách.

Pokud je služba účtovaná za minuty / hodiny vyplňujete, za jakou jednotku času se zadaná cena účtuje (na výběr je 1 minuta nebo 60 minut).

Nastavení má následně vliv na vytváření rezervací služeb na minutové plachtě a na přidávání služeb do klasických rezervací a vytváření propojených rezervací na konkrétní službu na konkrétním minutovém prostoru. Více o zbývajícím nastavení služeb naleznete v samostatné sekci „Služby“.

Samotné použití takto vytvořených služeb propojených na hodinové prostory si popíšeme v dalších sekcích našeho manuálu.