Dobropis a jeho využití


K již vystaveným daňovým dokladům můžete v případě vrácení peněz klientům vystavit opravný daňový doklad, neboli dobropis. Doporučujeme postup vystavování dobropisů zkoordinovat s Vaší účetní/účetním, aby v dokladech a vracení peněžních prostředků nevznikl zbytečný zmatek.

Dobropisy není možné vystavit bez návaznosti na doklad a zároveň je možné vystavit dobropis pouze na doklady těchto typů:

  • Faktura
  • Prodejka
  • Doklad za přijatou zálohu

Na dobropisu je vždy uvedeno k jakému dokladu se vztahuje, resp. který doklad „opravuje“.

Samotný dobropis se dá vystavit třemi různými způsoby

  • Z Pokladny/Dokladů
  • Z editace rezervace
  • Z editace dokladu

Pokud vytváříte dobropis z Pokladny/Dokladů nebo z editace rezervace tak se Vás systém vždy zeptá, který konkrétní doklad chcete dobropisovat, což souvisí s výše uvedenou informací, že dobropis je nutné vystavit s vazbou na konkrétní opravovaný doklad.

Při vystavení dobropisu z editace dokladu se okno s výběrem dokladu nezobrazuje, protože už dobropisujete konkrétní (aktuálně otevřený) doklad.

Do dobropisu se automaticky načtou všechny položky z opravovaného dokladu s minusovou částkou. Pak už pouze zbývá upravit způsob platby, resp. způsob jakým budou klientovi vráceny peníze a dobropis uložit (nebo případně uložit včetně platby – což se rovnou projeví do stavu konkrétní pokladny podle způsobu platby).

Pro účely účetnictví je nutné mít dobropis podepsaný (případně orazítkovaný) klientem, kterému budou vráceny peníze. Na dobropisu musí být zároveň uvedeno datum, kdy klient podpis dokladu provedl.

Takto doplněný dobropis by Vám klient měl alespoň elektronicky zaslat, aby mohl být zaevidován ve Vašem účetnictví. Když budete po klientech podepsaný doklad vyžadovat i ve fyzické podobě tak určitě nic nezkazíte.

Jak bylo zmíněno na začátku – doporučujeme se na postupu vystavování a zpracování dobropisů dopředu dohodnout s Vaší účetní/účetním.