Online rezervace minutových služeb


Od 17.10.2023 je možné také objednávat minutové / hodinové rezervace online v rámci rezervačního formuláře RESERVATION+.

Pro online objednávky je nejprve potřeba provést správné nastavení služby. Co je potřeba nastavit?

  • Účtování služby „za celou službu“.
  • Propojení na konkrétní minutový prostor.
  • Nastavení délky služby.
  • Zaškrtnutí volby „nabízet na webu při online rezervaci“.
  • (+ doporučujeme nastavit také otevírací hodiny rezervovatelného prostoru vázaného na službu).

Pokud máte hotovo, můžeme se podívat, jak vše probíhá při objednávce.

Online rezervace ubytování a masáže

V prvním kroku rezervačního formuláře si host vybere konkrétní pokoj a termín a pokračuje do dalšího kroku. Výběr termínu rezervace pak bude určující pro nabízené termíny masáže, kterou objednáme v dalším kroku.

Součástí následujícího kroku rezervace je výběr služeb. V našem případě máme speciální sekci s masážemi. U služeb s propojením na rezervovatelný prostor je vedle názvu vidět ikona hodin, která po najetí myší zobrazuje délku dané služby.

Zvolíme si například lávovou masáž a otevře se nám následující okno s výběrem termínu. Dny, kdy je možné službu čerpat, odpovídají termínu rezervace a to včetně dne příjezdu a dne odjezdu. Kliknutím na některý z dnů si vyvoláme tabulku obsazenosti dané služby / propojeného prostoru (na jednu masážní místnost může být možnost rezervace více různých druhů masáží atp.).

Vybereme např. sobotu 21.10.2023. V pravé části okna se nám objeví možné termíny rezervace. Ty jsou určeny zaprvé otevíracími hodinami rezervovaného prostoru a zadruhé již existujícími rezervacemi na daný prostor. Na obrázku níže je vidět, že termíny od 13:30 do 16:00 jsou již plně obsazeny. Vybereme proto termín od 12:00. Výběrem termínu se nám zaktivuje tlačítko „pokračovat“ a je do něj doplněna cena služby (která se pro danou službu může lišit v různých dnech rezervovaného termínu).

Po potvrzení se nám vybraný termín zobrazí přímo u dané služby a můžeme s ním dále pracovat. Termín objednané služby je možné zrušit, je možné přidat další službu na jiný termín a případně je (jak vidíte na obrázku výše) i možnost kliknout na tlačítko „nevím termín“, kterým službu rezervujete, ale nebude vytvořena související rezervace na konkrétní čas a prostor. Tu je pak možné vytvořit dodatečně po dohodě s ubytovatelem.

Výsledné vybrané termíny pak mohou vypadat např. takto. Máme objednané dvě různé masáže na konkrétní termín a u druhé lymfatické masáže si zatím nejsme jisti termínem.

Po dokončení celé rezervace pak v potvrzení zaslaném na email nalezneme přesné termíny rezervace jednotlivých služeb (pokud byly zvoleny).

Rezervace se nám tímto způsobem uloží do plachty – rezervace klasického pokoje + 2x objednávka služby na konkrétní termín a na konkrétní prostor. U druhé lymfatické masáže, u které nebyl vybrán konkrétní termín, si můžete v účtu všimnout zelené ikony, pomocí které vytvoříte dodatečně rezervaci na konkrétní čas a prostor, jakmile bude host vědět požadovaný termín.