Významné dny


Přes modul Významné dny si na plachtě rezervací můžete barevně zvýraznit termíny, které jsou pro Vás nějakým způsobem zásadní a o kterých by Vaše recepce měla být informována při práci s rezervacemi.

Může se jednat o obvyklé státní svátky, lokální události jako je např. Velká cena v okolí Brna, Slavnosti pětilisté růže v Českém krumlově nebo jakékoliv jiné termíny, které si zvolíte.


Nastavení významného dne

Nový „významný den“ přidáte přes tlačítko se zeleným plus. Dále je potřeba nastavit následující parametry:

  • Název významného dne
  • Typ významného dne – zda se jedná o jednorázovou nebo každý rok se opakující událost.
  • Barva – kterou bude na plachtě významný den zvýrazněn.
  • Poznámka – doplňující textová poznámka, která se také bude zobrazovat po najetí myší na významný den na plachtě.
  • Kategorie – čistě jen pro Vaše rozlišení, zda se jedná o státní svátek, událost v okolí, nebo jinou kategorii.

U jednorázových událostí dále nastavujete přesný termín OD – DO v konkrétním roce.

Opakující se události mají nastavení trochu jiné. Nejprve si určíte, zda se daná událost opakuje v týdenních / měsíčních / ročních cyklech. Po této volbě následně podle typu události zvolíte:

  • ve kterých dnech každého týdne se bude týdenní událost opakovat (např. pondělí – středa)
  • od kolikátého do kolikátého v každém měsíci se bude měsíční událost opakovat (např. 1.-15. v měsíci)
  • v jakém datovém rozmezí se bude roční událost opakovat (např. 10.3.-15.4.)

Nastavení může vypadat např. takto:


Uložené události můžete dále editovat a případně i mazat v řádku konkrétní události v tabulce se všemi nastavenými významnými dny.

V plachtě rezervací jsou jednotlivé svátky a významné dny zvýrazněny podobným způsobem jako na obrázku níže. Pokud najede myší na záhlaví datové sloupečku, zobrazí se Vám název události společně s poznámkou.

Stejně tak jsou významné dny viditelné i v nastavení cen (při zobrazení po jednotlivých dnech) a pomohou Vám s Vaší cenotvorbou.