Úprava hlavního menu


Po přihlášení do Previa vyberte z horní lišty NASTAVENÍ – WEB – WEBOVÉ SEKCE. Vyberte možnost Menu v levém horním rohu

Otevře se okno pro úpravu menu, kde můžete:

  • měnit pořadí jednotlivých záložek a podzáložek (přetažením celého řádku myší)
  • zapnout / vypnout viditelnost záložky (zatržené položky se zobrazují v menu na webových stránkách)
  • upravit zobrazovaný název záložky (v rozepisovacím poli na pravé straně)

Menu nezapomeňte upravit v každé jazykové mutaci zvlášť a uložit.