Klíč/PIN


Alfred spoluprace se zámkovými systémy Salto, Smartkey a samoobslužnými boxy Keyguru. Tím pádem může Vašim hostům (v určitých ubytovacích zařízeních) také sloužit jako „kličník“. Host nepotřebuje pro svůj pobyt žádné přístupové karty ani klasické klíče.

Veškeré přístupy (jak do samotného hotelu, tak to pokoje) jsou hostům nahrány při checkinu do mobilní aplikace. V sekcí „Klíč“ pak host podle typu poskytovatele zámkového systému nalezne buď přístupový kód, který je nutné zadat na číselníku zámku nebo případně také možnost otevření zámku pomocí bluetooth technologie.

Platnost klíče je pak vždy odvozena od termínu rezervace a to včetně času check-inu a check-outu.

PIN

Pokud vaše ubytovací zařízení má nainstalováné PINové zámky od společnosti Smartkey nebo používá boxy od společnosti Keyguru, Alfred dokáže tyto PINy ve správnou chvíli předat hostům.

Nastavení

V sekci https://pms.previo.app/settings/connectors#connectors/cardLocking naleznete vše co se týká nastavení zámkových systémů.

  • automatické vystavení PINu x dní před příjezdem (pozor, nejedná o zaslání PINu hostovi, ale o pouhé vystavení a uložení do Previa).
  • Povolení přímého otevření zámku z Alfreda, pokud tuto možnost vašim hostům povolíte, budou si moci pomocí jednoho kliknutí otevřít jakýkoliv dostupný zámek a odpadne tedy klikání PINu.

Povinnosti hosta

Aby host dostal klíč, musíme nejdříve kompletně vyplňit check-in všech hostů.

Pokud hotel má také platební bránu, je nutné aby saldo rezervace bylo nula. Existují také dvě výjimky, kdy se rezervace považuje za zaplacenou / částečně zaplacenou.

  1. Platba na OTA – pokud host již rezervaci zaplatil na portále (Booking, Expedia či Spa.cz), znamená to, že u všech položek v rezervaci bude jako vlastník označen pravě rezervační portál. Všechny položky označené tímto vlastníkem Alfred považuje za uhrazené.
  2. Platba na fakturu – Často při firemní klientele hosté platí až po odbydlení. V detailu firmy lze tedy nastavit, že pokud se tato firma přiřadí k rezervaci, tak se již nebude vyžadovat platba po hostovi, aby dostal PIN. Resp. při přiřazení firmy do rezervace budete dotázáni, zda se má firma přiřadit jako vlastník ke všem položkám rezervace. Označení vlastníka – firmy, pak funguje stejně jako výše popsané označení položek rezervačním partnerem jako vlastníkem.

Pokud v účtu existují položky, které nejsou označeny vlastníkem typu firma/partner, bude je Alfred chtít separátně doplatit.

Vlastníka (firmu nebo partnera) můžete případně zvolit i ručně v detailu rezervace:

Poté, co host splní výše uvedené povinnosti, zpřístupní se mu v aplikaci sekce s přístupovými PINy. Názorně je to vidět např. na videu ke Keyguru boxu níže.

Zaslání PINu

Aktuálně Previo zasílá PINy v rámci emailů v 8 hodin ráno v den příjezdu. Případně je také možné deaktivovat tento email a nastavit si vlastní mailingovou kampaň např. v den začátku rezervace, která bude kromě PINu obsahovat i další informace o pobytu.

Volitelně je také možné aktivovat zasílání SMS zpráv s PINem od zámku opět v den příjezdu hosta. Tato funkce je zpoplatněná.


Bluetooth klíč

Host aktivuje na mobilu bluetooth a v aplikaci zvolí možnost otevření konkrétních dvěří (od pokoje/hotelového vchodu/atp.). Během vteřiny jsou dveře otevřeny a host může pokračovat dále.