Revenue management


Důležitá poznámka: Revenue management (dále jen RM) je možné aplikovat na všechny Vaše prodejní kanály včetně ručně vytvářených rezervací na plachtě. Pokud nechcete RM používat pro některé Vaše cenové plány stačí si je nevybrat při vytváření nové revenue management podmínky (+stejně tak u ostatních typů slev).


Jak vše funguje?

RM modul Vám umožňuje nastavit automatické úpravy Vašich cen v návaznosti na změny v obsazenosti jednotlivých pokojů nebo skupin pokojů. RM v podstatě nahrazuje to, že sledujete změny v obsazenosti a na základě toho přepisujete ceny v ceníku.

V RM si vytvoříte automatické podmínky, při které obsazenosti se má cena ponížit o slevu nebo zvýšit o příplatek.

Hodnoty slev a příplatků je možné zadat v procentech nebo v absolutní hodnotě pro každou jednotlivou povolenou měnu. Aplikaci slevy je také možné omezit termínově.

Typy podmínek

Nastavit lze následující podmínky:

 • > (více než)
 • < (méně než)
 • = (je rovno)

Tzn. např. při nastavení podmínky na „> 3“ pokoje se změna ceny aplikuje od 4 pokojů výše.


Jakých pokojů se podmínka týká a jak se bude aplikovat?

V nastavení RM podmínky máte také možnost vytvoření tzv. hromadné podmínky přes zaškrtávátko pod samotným nastavením (Použít podmínku a aplikovat RM dohromady pro všechny vybrané pokoje).

Celkově máte tři možnosti nastavení.

1) Vyberete pouze jeden pokoj. Podmínka se bude aplikovat podle počtu pokojů vybraného typu a pouze na cenu tohoto typu pokoje.

2) Vyberete více pokojů a nezaškrtnete použití podmínky dohromady pro vybrané pokoje. Tato varianta je ekvivalent bodu 1 – pokud chcete nastavit totožnou podmínku pro více pokojů, uděláte to tímto způsobem. Stejně tak by bylo možné vytvořit X samostatných položek pro každý jednotlivý pokoj (viz bod 1).

3) Vyberete více pokojů a zaškrtnete použití podmínky dohromady pro všechny vybrané pokoje. V tuto chvíli to znamená, že použití podmínky se bude řídit podle počtu dostupných pokojů spočítaných dohromady za všechny vybrané typy pokojů. Stejně tak se pak výsledná sleva/příplatek bude aplikovat na všechny zbývající dostupné pokoje v termínu, kdy je podmínka platná.

Př. nastavím si tuto „hromadnou“ podmínku na svoje Double pokoje (8 pokojů) a Twin pokoje (10 pokojů). Podmínka bude taková, že pokud mi počet dostupných pokojů klesne pod 5, chci na zbývající pokoje aplikovat 25% příplatek.

Tzn. prodal bych na určitý termín např. 7 Double pokojů a 7 Twin pokojů. V tuto chvíli mi celkový počet volných pokojů klesnul pod 5. Tím pádem se mi na zbývající 4 pokoje (1x double + 3x twin) bude aplikovat příplatek 25 %.


Vztahy podmínek mezi sebou

Pořadí, ve kterém nastavíte podmínky, nehraje roli. Podmínky mají logické vlastní pořadí. Lze tedy např. podmínky nastavit tímto způsobem:

 1. pokud zbývá 3 a více pokojů typu „Dvoulůžkový pokoj“, neaplikuje se žádná změna ceny
 2. pokud zbývají 2 pokoje, aplikuje se příplatek +5%
 3. pokud zbývá poslední pokoj, aplikuje se příplatek +10%


Kombinace s ostatními slevami

RM si můžete představit jako člověka, který sleduje každodenní obsazenost a v návaznosti na její změny upravuje Vaše ceníkové ceny. Na ty jsou pak dále aplikovány ostatní nastavené slevy.

Pro výpočet slev a odeslání cen na zahraniční portály platí následující pořadí:

 • Ceníková cena je nejpre upravena o RM slevu/příplatek
 • Na takto upravenou cenu jsou pak případně aplikovány další nastavené slevy (akční cena, first minute, last minute) podle nastavení profilu.

RM v rezervacích

 • Channel manager – v účtu rezervace bude položka ubytovacích služeb ponížena o RM slevu. Položka ubytovacích služeb bude šedá (tzn. nepřizpůsobuje se změnám v rezervaci).
 • RESERVATION+ – v učtu rezervace bude položka ubytovacích služeb ponížena o RM slevu. Položka ubytovacích služeb bude šedá (tzn. nepřizpůsobuje se změnám v rezervaci). V poznámce u rezervace bude pro lepší identifikaci uvedeno, že na tuto rezervaci se vztahuje konkrétní RM podmínka.
 • Ručně vytvořené rezervace – v účtu rezervace bude položka ubytovacích služeb ponížena o RM slevu. Položka ubytovacích služeb bude šedá (tzn. nepřizpůsobuje se změnám v rezervaci).

Při prodloužení rezervace se pro nové dny ubytování načtou aktuální ceny z platného ceníku (včetně případných slev) a vytvoří se pro ně nová, samostatná položka ubytovací služby. Ta bude modrá a bude reagovat na případné změny v parametrech rezervace (pokud máte tuto funkci aktivovanou).