Jak odsouhlasit provize za zprostředkované rezervace?


Vždy na konci měsíce Vám z Previa přichází email s žádostí o odsouhlasení provizí za zprostředkované rezervace z partnerských portálů za uplynulý měsíc. Nejedná se v žádném případě o vyúčtování ve formě faktury, ale pouze seznam k odsouhlasení, kteří hosté byli nebo nebyli ubytovaní. Na základě odsouhlasení těchto pobytů z Vaší strany je teprve následně vystavena faktura za odbydlené rezervace.

Pro odsouhlasení je nutné se přihlásit do Previa (nebo se prokliknout přímo přes odkaz na přihlášení v emailu) a přejít na položku Rezervace (ve verzi Connect), případně přes položku Reporty na Přehled provizí (ve verzi Pro/Lite). Zde se Vám zobrazí podobná tabulka jako na níže uvedeném printscreenu, tedy seznam rezervací za určité období.

Při odbydlování zkontrolujte zda máte vybrán celý měsíc, za který se provize odsouhlasují a dále zda máte zaškrtnutý stav odbydlenosti „?“ jako na obrázku výše. Pokud nebudete mít tuto filtraci vyplněnou správně nebudou se Vám zobrazovat všechny rezervace k odsouhlasení a budou Vám dále chodit emaily s žádostí o odsouhlasení zbývajících rezervací.

V tabulce vždy vidíte základní informace o rezervaci jako datum vytvoření, jméno hosta, datum, cenu ubytování a velikost provize z dané rezervace. Přes ikonku ve sloupečku „Info“ (úplně vpravo) si můžete přímo otevřít detail dané rezervace. Pokud máte pochybnosti ohledně velikosti provize z ceny určité rezervace, můžete si vše zkontrolovat přejetím kurzoru na danou provizi, kdy se Vám objeví kompletní postup jak byla provize spočtena viz. níže.

Samotné odsouhlasení rezervací provedete přes sloupeček Souhlas v pravé části tabulky. Po kliknutí na tlačítko změnit se Vám otevře odsouhlasovací okno viz. další printscreen.

Rezervace je automaticky ve stavu Neznámá odbydlenost (žlutý otazník), tzn. zatím nebylo ze strany provozovatele ubytovacího zařízení potvrzeno zda byl host ubytovaný. Při odsouhlasení provizí je nutné překliknout na jednu ze tří nabízených možností:

  • Zelená fajfka – Ano host byl ubytovaný a původní vypočtená cena ubytování je správná.
  • Žlutá fajfka – Ano host byl ubytovaný, ale skutečná cena za ubytovací služby byla jiná + do textové pole doplníte jaká. Tato možnost se používá v případech, kdy host musí např. zkrátit svůj původně naplánovaný pobyt, přijede menší počet osob než bylo objednáno a jsou přesunuti do menšího a levnějšího pokoje, nebo je hostovi na místě poskytnuta určitá sleva.
  • Červený křížek – Host nepřijel, pobyt se neuskutečnil. Host pobyt např. stornoval ještě před začátkem rezervace, nebo vůbec nedorazil, i když měl potvrzenou rezervaci.

Do textového pole můžete případně doplnit poznámku ohledně změny stavu dané rezervace. Např. vysvětlení pro případ, kdy rezervace sice proběhne ale cena je rozdílná oproti původní např. z důvodu zkrácení pobytu. Změnu odbydlenosti rezervace nezapomeňte uložit přes tlačítko v pravé spodní části okna.

Odsouhlasení provizí není kompletně hotové, dokud ze seznamu nezmizí veškeré rezervace se žlutými otazníky značící neznámou odbydlenost.