Činnost uživatelů


Přes modul Činnost uživatelů můžete kontrolovat v podstatě veškeré úpravy a pohyby, které v Previu v rámci rezervací, dokladů, plateb a celkového nastavování Vaši uživatelé Previa provedou.

Tabulka obsahuje veškeré činnosti, které jednotliví uživatelé v Previu uskutečnili. U každé jednotlivé činnosti je vždy uveden přesný čas, kdy byla daná akce uskutečněna, typ činnosti a dále uživatel, který danou změnu/úpravu provedl včetně IP adresy, z které byl v danou chvíli přihlášený.

Vzhledem k tomu, že během jednoho pracovního dne se v Previu uskuteční stovky, ba tisíce činností naleznete v levém bočním panelu filtry, podle kterých můžete výběr zobrazovaných akcí upravovat. Použití všech filtrů se samozřejmě dá kombinovat dohromady. Jedná se konkrétně o tyto možnosti:

  1. Fulltextové vyhledávání – klasické vyhledávací pole, kam můžete zadat např. číslo rezervace, jméno klienta atp.

  2. Datum a čas – hledáte např. zmizelou rezervaci a víte, že ještě ráno byla na plachtě. Můžete tedy pomocí tohoto filtru zkrátit časový horizont, ve kterém hledáte a nebudete se muset probírat desítkami záznamů.

  3. Uživatel – zde už si vyloženě vyfiltrujete činnosti pouze jednoho určitého uživatele, kterého např. potřebujete zkontrolovat.

  4. Typ činnosti – zde jsou na výběr možnosti týkající se rezervací, pokladny, odsouhlasování provizí, nastavování ceníků, činností v pokladně (s rozdělením na úkony týkající se dokladů nebo plateb k nim přiřazených) a dále ostatních různých činností (např. úpravy překladů atp). Pokud tedy např. potřebujete zjistit, který z recepčních během dne smazal vystavený doklad vyberete si pouze typ činnosti Pokladna (pouze doklady).
    Každá sekce se dá ještě rozkliknout a následně zvolit pro filtrování pouze její určitá podsekce. Tzn. mohu si např. v Cenách vyfiltrovat pouze změny cen strav a ne ceny ubytovacích služeb.

Zároveň je možné každý řádek o provedené akci rozkliknout, přičemž uvidíte konkrétní změny, které v danou chvíli proběhly. Tzn. např. jak byly nastaveny ceny, jaké změny proběhly v rezervaci (viz obrázek výše stornování rezervace), jaké položky byly přidány/smazány z hotelového účtu atp.