Přehled skupiny hotelů


Při provozování více ubytovacích zařízení (spojených do skupiny) máte přístup i do reportu Přehled skupiny hotelů. Pokud máte právo na klasický report Přehled, dostanete se i do skupinového přehledu, kde si budete moci zobrazit informace o hotelech ze skupiny, ke kterým máte přístup.

V přehledu uvidíte vždy současný rok rozdělený po měsících (ale zobrazený termín si můžete i upravit) a pro jednotlivé měsíce zobrazujeme následující základní údaje:

  • RN (roomnights = pokojonoci)
  • OCC% (occupancy = obsazenost)
  • ADR
  • RevPar
  • REVENUE (=tržby)

Ve filtrech na levé straně můžete případně upravit základ pro výpočet výsledků. Nejduležitější volbou je výběr hotelů, které do přehledu vstoupí.

Statistické segmenty budou předvybrány podle segmentů, ze kterých počítáte ADR/RevPar, což se promítne do hodnoty zmíněných ukazatelů ADR, RevPar a také do REVENUE (tržeb).

V reportu je také možné aktivovat porovnání s předchozím rokem. Tabulka pak porovnává jednotlivé údaje pro současný a minulý rok a zobrazuje meziroční rozdíl za vybrané období a jednotlivé měsíce.

Nad samotným reportem je pak exportní tlačítko, kterým všechny informace převedete do XLS souboru.

Ten obsahuje mmj. součty za všechny vyfiltrováné hotely pro jednotlivé měsíce, stejně jako celkový součet za celý rok pro jednotlivé hotely a zároveň i všechny hotely dohromady.