Různé termíny hostů v rámci rezervace


V rámci jedné rezervace je volitelně možné evidovat rozdílné termíny pro jednotlivé hosty. Můžete tím pádem velice jednoduše upravit termíny, pokud některý z hostů např. přijíždí až druhý den nebo naopak odjíždí o den dříve než ostatní.

Funkci pro nastavení různých termínů pro jednotlivé hosty v rámci rezervace si můžete aktivovat ve spodní části modulu Nastavení / Systém.


Rozdílné termíny v rámci jedné rezervace

Po aktivaci funkce se Vám rozšíří okno detailu rezervace o termíny pro každého jednotlivého hosta. Ty ve výchozím nastavení vycházejí z celkového termínu rezervace (a jsou zobrazeny šedě, což znamená, že při změně termínu rezervace se změní i u všech hostů v rezervaci).

Termíny je možné ručně upravovat a nastavit tak např. výše popsané případy, kdy někteří hosté dorazí až na druhý den pobytu / někteří hosté odjíždějí dříve. Termíny u hostů můžete nastavit pouze v rámci celkového časového rámce rezervace.

Změny v termínech ovlivní i účet rezervace. Tzn. pokud např. polovina hostů odjíždí dříve, budou ubytování, strava, poplatky pro poslední den rezervace upraveny tak, aby byly vypočítány pouze za hosty, kteří zůstanou až do konce pobytu. Změna v termínech se projeví i v navazujících reportech poplatků, evidenčních knihách, ČSÚ reportech atp.


Označení příjezdu / odjezdu pro každého jednotlivého hosta

Druhou polovinou nové funkce je možnost individuálního check-in/outování každého jednotlivého hosta v rezervaci. Jednoduše si tak můžete např. i v rámci větší skupiny označovat, kdo přesně už dorazil na ubytování a na koho ještě čekáte.

Příjezd hosta označíte kliknutím na šipku u příjezdového data. Tím pádem bude jako čas příjezdu nastaven aktuální čas a v řádku hosta se objeví zelená ikona s fajfkou.

U odjezdů vše funguje na stejném principu. Funkce Vám tedy usnadní i check-out a to lepší orientací v tom, kdo už odjel, kdo zatím ne a tím pádem ani nemá zaplacenou svou část útraty.