Nepropojené zámkové systémy


Setkáváme se i se situací, kdy má hoteliér již z minulosti nakoupené vlastní elektronické nebo mechanické zámky/boxy na kód, které ale nejsou plně propojitelné s Previem.

I pro tuto variantu máme alternativní řešení. Nicméně kvůli chybějícímu propojení s Previem už se tato kombinace nedá považovat za „kompletní automatizaci“.

Vysvětlíme si proč a ukážeme si to na dvou možných variantách:

Automatické generování PIN kódů v Previu

První možností, jak postupovat, je automatické generování PIN kódů v Previu. V tomto případě Vám Previo každý den o půlnoci vygeneruje PIN kódy pro všechny rezervace, které mají v daný den přijíždět. Pokud obdržíte last minute rezervaci na stejný den, je PIN kód vygenerován nejpozději do 5 minut od vytvoření rezervace.

(piny je také možné generovat ručně přímo z rezervace – tzn. např. recepce před odchodem zkontroluje, zda má ještě někdo přijet a ručně vygeneruje kódy právě pro zbývající rezervace a klíče od pokojů umístí do odpovídajících boxů s daným kódem).

Vygenerované PINy si můžete zobrazit přímo v detailu rezervace, případně v denním přehledu.

Vzhledem k „nepropojení“ na Previo je nezbytný lidský zásah. PINy připravené v Previu je potřeba do zámkového systému ručně zadat, tak aby konkrétní zámek/box „věděl, že se má otevřít“ po zadání konkrétního kódu.

Generování kódů ke dveřím / boxům

K dispozici je i opačný způsob. Přístupové kódy pro jednotlivé kliky / dveře / boxy s klíči jsou v tomto případě generovány přímo na daném zařízení nebo v rámci softwaru dodavatele zámkového řešení. Na Vás je potom připravené kódy ručně zadat do Previa.

Kód po vytvoření vložíte do rezervace ručně následujícím způsobem (kolonka číslo boxu je nepovinná a týká se situací, kdy máte boxy očíslované):

Oba výše popsané způsoby Vám ušetří pouze část práce, nicméně následné předávání kódů hostům můžete automatizovat plně.

Automatické zasílání kódů hostům

Ve chvíli, kdy je kód uložen v rezervaci v Previu, bude se hostům také zobrazovat v aplikaci Alfred. Hosty je ale potřeba na tuto skutečnost upozornit a případně jim poslat kód i v rámci emailu nebo sms.

S tím už Vám Previo pomůže. Na výběr máte dvě varianty:

  • Kompletně automatické zasílání emailu a sms s pinem v den příjezdu.
  • Nastavení vlastní emailové kampaně, kde je potřeba nastavit určité proměnné, tak aby se hostovi v emailu propsal konkrétní kód od jeho pokoje / boxu s klíči.

Kompletní popis obou variant naleznete v samostatné sekci našeho manuálu.