Kontaktní osoby


Vedle konkrétních ubytovaných hostů si v rezervacích evidujete také kontaktní osoby. Ty se mohou od samotných hostů v rámci jedné rezervace lišit. Může se jednat např. o recepčního pracovníka společnosti, který u Vás pravidelně ubytovává své zaměstnance, přičemž veškeré pobyty pro tuto společnost jsou zařizovány právě přes konkrétní kontaktní osobu.

Může se ale samozřejmě jednat i o opačný případ, kdy je kontaktní osoba zároveň také ubytovanou osobou.

Kontaktní osoby z obou uvedených příkladů pak naleznete vypsané v modulu Kontaktní osoby. Ten funguje na velice podobném principu jako databáze hostů.

Modul je tvořen tabulkovým výpisem kontaktních osob. O kontaktních osobách nejsou vedeny tak detailní záznamy jako o jednotlivých hostech (adresy, národnost, číslo víza atp.), ale jedná se pouze o:

  • Jméno a příjmení
  • Telefon
  • Email
  • Počet a termíny rezervací

Databázi kontaktních osob nebo její vyfiltrovanou část je možné exportovat do CSV souboru, který je pak možné nahrát do libovolného externího mailingového programu. Export provedete kliknutím na tlačítko tiskárny nad tabulkou.

Vpravo nahoře pak funguje také správa databáze kontaktních osob, kde můžete slučovat duplicitní záznamy a dále kontrolovat správnost jednotlivých záznamů.