Obchodní a storno podmínky


V této sekci lze nastavit Vaše obchodní a storno podmínky. Tyto podmínky upravují vztah ubytovatel a klient, nikoli vztah ubytovatel a Previo partneři, nebo ubytelem a Previem. Zadané podmínky musí klient vždy akceptovat v posledním kroku rezervace, jinak nemůže svou objednávku úspěšně dokončit. Obchodní a storno podmínky je dále možné nechat zobrazit na ubytovacím voucheru.

Celá tato sekce se dělá na dvě části. Vlevo naleznete tzv. parametrické podmínky, kde můžete nastavit jaký storno poplatek se klientovi účtuje při zrušení pobytu X hodin před příjezdem. Novou parametrickou podmínku přidáte po kliknutí na tlačítko se zeleným plus (1).

Podmínek může být určeno více a mohou mít nastavenou různou časovou platnost. Pokud se konkrétního času (např. 7 dní před příjezdem) týká více podmínek, bude vždy aplikována ta přísnější z podmínek.

Zároveň pokud mám např. několik všeobecných podmínek (bez omezení na termín) a jednu nastavenou na konkrétní termín, dojde ke zkombinování jednotlivých podmínek podle výše uvedeného. Ukažme si na příkladu s těmito podmínkami:

  • 10 dní před příjezdem 20 %
  • 5 dní před příjezdem 50%
  • 1 den před příjezdem 100%
  • 5 dní před příjezdem 100% (platné pouze v termínu 1.1.-31.3.)

Pro rezervaci např. v únorovém termínu (kdy platí speciální podmínka), by se storno poplatky aplikovaly následovně:

  • 10 dní před příjezdem 20 %
  • 5 dní před příjezdem 100%
  1. podmínka je všeobecně platná. U druhé podmínky se porovnávají dvě podmínky (50% x 100%) a podle výše uvedené logiky se použije ta přísnější, tedy 100%. Tím pádem pak ztrácí smysl poslední podmínka 100% jeden den před příjezdem (protože 100% už je v daném termínu požadováno 5 dní před příjezdem).

V druhé sekci obchodních podmínek vpravo už doplňujete konkrétní a detailnější obchodní podmínky pro klienty (2). Je možné volit mezi velice obecnými předdefinovanými obchodními podmínkami, které jsme sepsali, nebo si vytvořit vlastní obchodní podmínky. Tyto podmínky je poté celkem důležité přeložit a zadat i do ostatních jazykových mutací (3), aby se správně zobrazovaly i cizincům např. na zmiňovaných voucherech.

Do textu je možné přidat také odkaz např. na plné znění obchodních podmínek, které má klient také k dispozici na Vašem webu.

Storno podmínky definujte pouze v rámci parametrických podmínek. Doplňující obchodní podmínky slouží opravdu pouze k doplnění dodatečných informací a při výpočtu storno poplatku pro hosta na ně nebude brán ohled.