Služby s vazbou na „pokoj“ (dětská postýlka, parkování, atp.)


Při nabídce služeb, kde jste omezeni kapacitou / počtem poskytnutých služeb, můžete využít funkci propojení služby na konkrétní rezervovatelný prostor. Tím pádem si udržíte přehled o tom, kdo má danou službu objednanou a zároveň zajistíte, aby nedošlo k „overbooku“ při prodeji těchto služeb.

Nejčastěji se pravděpodobně bude jednat o následující služby, které jsou rezervovatelné na celé dny pobytu:

  • Dětská postýlka (hotel má omezený počet dětských postýlek, které podle potřeby přesouvá mezi pokoji)
  • Parkovací místo (parkoviště u hotelu má pouze omezenou kapacitu pro objednané hosty)

Konkrétní nastavení si v textu níže ukážeme na příkladu parkovacích míst, ale analogickým postupem si nastavíte i dětské postýlky a další služby.


Nastavení propojení služby a pokoje typu „Ostatní-dny“ (na příkladu Parkování)

U našeho objektu máme celkem 5 parkovacích míst a chceme, aby si hosté mohli zarezervovat parkovací místo společně s rezervací ubytování. Zároveň se chceme vyhnout jakékoliv postranní evidenci obsazenosti parkoviště a chceme mít vše přehledně v plachtě v Previu.

Začneme v sekci Nastavení / Hotel / Pokoje, kde si v sekci „Ostatní-dny“ nadefinujeme naše parkovací místa. Klikněte na zelené plus v horní části obrazovky a vytvořte si nový typ rezervovatelných prostor Parkování.

Následně je potřeba k tomuto prostoru napojit odpovídající službu. Pokud již službu Parkování máte vytvořenou jednoduše ji vyberte ze seznamu. Pokud ne, kliknutím na tlačítko „Vytvořit novou službu“ ji jednoduše vytvoříte přímo zde z nastavení pokoje.

Základní informace o nastavení služeb zde přeskočíme. Veškeré informace k nastavení cen služeb atp. naleznete v tomto článku.

Na konkrétní typ prostoru může být napojeno i více služeb, které využívají stejnou kapacitu. Na obrázku níže je vidět prostor Garážové stání, na který jsou vázány dvě různé služby – rezervace garáže na 2 dny a rezervace garáže na 3 dny (s výhodnější cenou).

Nastavení uložte a v pravé části obrazovky si přes tlačítko se zeleným plus vytvořte odpovídající počet parkovacích míst. Výsledek bude vypadat např. takto:


Rezervace ubytování a parkovacího místa přes R+

Proces rezervace pokoje společně s parkovacím místem probíhá následujícím způsobem. V RESERVATION+ si v prvním kroku vyberu nejprve konkrétní pokoj a mohu pokračovat dále.

V následujícím kroku se vybírají doplňkové služby včetně Parkingu, který jsme si před malou chvílí propojili s konkrétním typem prostoru. Službu si objednáme.

Následně dokončíme rezervaci a podíváme se, jak se nám uložila do plachty rezervací.

Rezervace se nám uloží jako skupinová. První část rezervace je rezervace pokoje, druhá část je poté rezervace konkrétního parkovacího místa. Všechny položky jsou automaticky přemístěny na skupinový účet.

Pokud bychom měli parkoviště na termín rezervace již plné, služba by se po výběru pokoje zobrazila jako vyprodaná.


Ruční vytvoření rezervace s parkováním

Pokud vytváříte rezervaci ručně na plachtě (např. na základě telefonické objednávky), je také možné přidat do účtu službu s vazbou na určitý typ prostoru a tím pádem vytvořit i dodatečnou rezervaci na tento prostor, což je v našem případě parkovací místo.

Přidejte do účtu novou položku přes tlačítko s plusem vpravo nahoře a vyberte konkrétní službu parkování.

Po přidání služby do účtu potvrďte vytvoření nové rezervace na parkovací místo. Následně dojde k přeuložení rezervace, ze které se stane skupina spojující klasickou rezervaci s rezervací parkovacího místa.

Služba s napojením na pokoj je v účtu vedena jako „modrá položka“, tzn. položka, která reaguje na změny termínu rezervace. Pokud je služba účtovaná např. /noc tak při prodloužení rezervace dojde k aktualizaci ceny této služby.

Opět zde může nastat situace, kdy do účtu pokoje přidáte službu, ale její navázané prostory jsou již v termínu rezervace kompletně obsazené. Na tuto skutečnost budete upozornění hned po přidání služby do účtu.

Pokud i tak přidání potvrdíte, služba bude umístěna do rezervace bez vazby na konkrétní prostor. V tomto případě bude položka služby šedá a nebude se přepočítávat při změnách rezervace (např. prodloužení rezervace u služby účtované /noc).


Samostatná rezervace parkování

Při vytváření samostatné rezervace na parkovací prostor stačí natáhnout rezervaci přímo v kalendáři.

V účtu rezervace se automaticky vytvoří odpovídající služba, propojená na tento typ pokoje a podle délky rezervace se automaticky dopočte finální cena.

Pokud vytváříte rezervaci na prostor, ke kterému je vázáno více typů služeb zároveň, budete ihned dotázáni, kterou ze služeb chcete použít.

Službu můžete vybrat pouze jednu, všechny nabízené nebo také ponechat účet prázdný.