Fotogalerie


Nastavení fotogalerie je jedna z nejdůležitějších položek ve vaší webové prezentaci. Samotná fotogalerie je rozdělena do dvou hlavních částí. V levé části naleznete seznam všech Vašich galerií a po kliknutí na některou z nich si zobrazíte její obsah.

Profilová galerie je označena fajfkou v příslušném sloupečku. Profilovou fotogalerii zvolíte tím, že si jí otevřete (dvouklikem na daný řádek nebo přes ikonu se žlutou tužkou) a kliknete na zaškrtávátko „Profilová“ v horní části okna.

Tato galerie bude použita ve vaší prezentaci na partnerských portálech. Fotografie z ostatních galerií nebudou pro hlavní prezentaci použity, ale mohou být přiřazeny např. ke konkrétním typům pokojů, nebo případně ke službám. Zároveň je možné použít stejnou fotografii ve více galeriích zároveň.

Po zvolení konkrétní galerie se Vám v pravé části okna zobrazí její obsah. Pokud fotografii „uchopíte“ myší, můžete přetažením měnit pořadí fotografií.

Při otevření okna galerie (dvojklik nebo žlutá ikona tužky) máte vždy vlevo zobrazený obsah galerie a v pravé části okna máte sekci Ostatní fotografie, která obsahuje všechny ostatní nahrané fotografie, které mohou (ale také nemusí být) přiřazeny v jiných galeriích.

Mezi touto sekcí a konkrétně otevřenou galerií můžete fotografie přesouvat pomocí šipek mezi sekcemi. Stačí na kliknutím označit fotografii (nebo s CTRL více fotografií) a šipkou nebo přetažením je přemístit na správné místo.

Nahrání nových fotografií do konkrétní galerie provede přes šedé pole s plusem na začátku každé galerie. Fotografie je na toto tlačítko také možné přímo přetáhnout z počítače.