Rezervace


Reporty Rezervací Vám poskytnou důležité informace o počtech a hodnotách rezervací podle mnoha různých kritérií. Pojďme se ukázat nejdůležitější filtry.

Filtry

Typ provozu určuje zda Vás zajímá obsazenost klasických hotelových pokojů nebo určitého typu hodinových provozů atp.

Kolonky Druh reportu a Rozdělit pak fungují ve vzájemném souladu a v podstatě určují osu X a Y pro zobrazení výsledků reportu v přehledové tabulce.

Pokud v obou těchto kolonkách zvolíte stejný typ reportu, bude se jednat např. pouze o „jednorozměrnou“ jednoduchou tabulku např. podle partnera, který rezervace zprostředkoval (Reservation+, Hotel.cz, Booking.com, atp.).

V případě, že zvolíte kombinaci dvou různých reportů, můžete si vytvořit složitější report např. report podle partnerů (viz výše) dohromady s reportem podle typu rezervace (singl / skupinová).

Výsledna tabulka Vám zobrazí počty singl a skupinových rezervací od jednotlivých partnerů.

Možných kombinací je opravdu velké množství, takže doporučujeme si tuto sekci proklikat a zjistit si, které reporty by Vás zajímaly.

Způsob zobrazení určuje, zda se Vám výsledky budou zobrazovat jako počty rezervací (nominál rezervací), částka hotelových účtů, nebo např. průměrná částka.

Dalšími možnými filtry jsou datové filtry, filtry na stavy a uhrazenost rezervací a dále na market kódy, které můžete k jednotlivým rezervacím přiřazovat.


Zobrazení reportů

Výsledky Vašeho reportingu si můžete v návaznosti na typu reportu obvykle zobrazit ve třech různých možnostech zobrazení.

Na výběr máte mezi sloupcovým nebo koláčovým grafem a přehlednějším zobrazením v tabulce.

Výsledky reportingu je možné vždy vytisknout ve formátu PDF nebo XLS.


Oblíbené filtry

Podobně jako v reportech Obsazenosti, i zde máte možnost si aktuálně zvolené filtry uložit do oblíbených pro další použití. Uložení naleznete jako jednu z možností pod tlačítkem s hvězdou nad výsledky filtrování.

Přes toto tlačítko také později vyvoláváte a aplikujete již uložené filtry.