Filtrování položek v účtu


Nad obsahem účtu naleznete novou lištu s filtry. Položky účtu lze filtrovat podle několika různých parametrů, které je mezi sebou možné kombinovat. Filtry lze také vyvolat přes záhlaví níže uvedených sloupců.

Filtrovat můžete podle:

  • Vlastníků – položky, které patří konkrétní osobě/firmě
  • Pokojů – položky náležící ke konkrétnímu pokoji (primárně pro skup.rezervace)
  • Rastrů – pouze položky určitého typu (veškeré položky „ubytování“ platí firma atp.)
  • Dokladů – položky, které byly vyfakturovány na konkrétním dokladu
  • Plateb – položky, které byly uhrazeny konkrétní platbou

Filtry Vám usnadní orientaci ve větších účtech a zároveň poslouží jako důležitý pomocník při fakturaci. Položky, které máte vyfiltrované, se totiž automaticky načítají do vystavovaných dokladů.

Podobným způsobem také fungují záškrtávátka na začátku řádku každé jednotlivé položky, při vystavení dokladu jsou načteny pouze vybrané položky.


Filtrování položek podle pokojů

Jak bylo zmíněno v původním článku, došlo ke zrušení jednotlivých pokojových účtů ve skupině.

Pro Vás se ale mění pouze to, že pokud budete chtít fakturovat pouze jeden konkrétní pokoj, stačí si jeho položky vyfiltrovat pomocí filtru na pokoj a vystavit si doklad (není tedy nutné položky přesouvat z jednoho účtu na druhý, následně se přepínat do pokojového účtu a tam teprve vystavovat doklad).

Pokud jste ale i tak byli zvyklí chodit do účtu konkrétního pokoje ve skupině přes detail skupiny a tam vystavovat doklad, opět se pro Vás nic nemění.

Kliknete si na ikonu žluté tužky pro editaci konkrétního pokoje, překliknete se do účtu a my Vám automaticky předfiltrujeme položky patřící pod tento pokoj.


Filtrování podle vlastníků

Stejně tak si při fakturaci pomůžete při využívání „vlastníků“ a filtrování položek podle nich. Na první pohled víte, ke komu patří konkrétní položky. Ty si vyfiltrujete a na vyfiltrované položky opět jednoduše vystavíte doklad.

Situace, kdy jeden host např. platí i za druhého jsou tímto způsobem taky vyřešené – jednoduše vyberete položky obou konkrétních vlastníků a na ně vystavíte doklad.


Saldo vyfiltrovaných položek

Všimněte si také, že při používání filtrů se Vám přizpůsobuje saldo v pravém dolním rohu. Při aktivním filtru se počítá pouze pro vyfiltrované položky. Celkovou cenu a celkové saldo rezervace naleznete vždy napevno zobrazeno v pravém horním rohu okna rezervace.

Upozornění na „vyfiltrované“ saldo se Vám bude zobrazovat i pokud si v účtu zobrazíte položky ze stornovaných rezervací ze skupiny.


Výběr/označení položek pomocí „zaškrtávátek“

V kombinaci s filtry (ale i samostatně) lze také pro hromadné akce s vybranými položkami účtu použít jejich označení pomocí zaškrtávátek na začátku každého řádku.

Tzn. můžete (bez použití filtru) vyklikat položky určené k fakturaci a následně si na ně vystavit doklad, do kterého se načtou právě pouze vybrané položky.

Tuto funkci lze ale využít i v kombinaci s filtry. Vyfiltrujete si např. položky pokoje a pak si dále zaklikáte pouze některé z nich pro vystavení dokladu.