Filtry konta


Nad kontem rezerwacji zobaczysz nowy pasek filtrów. Pozycje konta można filtrować według kilku różnych parametrów, które można łączyć. Filtry można również aktywować z nagłówków określonych kolumn, o czym wspominaliśmy też w artykule ogólnym na temat obecnych zmian:

Filtrowanie z paska filtrów:

Filtrowanie z nagłówka kolumny:

Możesz filtrować według:

Właścicieli – pozycje należące do poszczególnych gości/firmy
Pokoi – pozycje powiązane z konkretnymi pokojami (głównie do rezerwacji grupowych)
Segmentów – tylko pozycje określonego typu (np. wszystkie pozycje typu „zakwaterowanie” opłacane przez firmę itp.)
Dokumentów – elementy związane z niektórymi już wystawionymi dokumentami
Płatności – pozycje opłacone przez określoną płatność dokumentu
Filtry mogą ułatwić orientację w rezerwacjach grupowych, a także są potężnym narzędziem do fakturowania.

Filtrowanie według pokoi

Jak wspominaliśmy w ogólnym artykule, konta pokoi w rezerwacjach grupowych zostały „usunięte”.

ALE jedyną rzeczą, która się dla Ciebie zmienia, jest to, że jeśli chcesz wystawić fakturę tylko na jeden konkretny pokój, bardzo łatwo odfiltrujesz tylko pozycje z tego pokoju i nie musisz już przenosić pozycji z konta grupy na konto pokoju, jak do tej pory:

Jeśli nadal wolisz uzyskać dostęp do konta pokoju z poziomu konta grupy poprzez szczegóły pokoju, możesz nadal korzystać z tej opcji:

Kiedy klikniesz przycisk z ikoną żółtego ołówka, aby edytować jeden konkretny pokój w grupie i otworzysz jego konto, automatycznie przefiltrujemy dla Ciebie tylko te przedmioty, które należą do tego konkretnego pokoju, jak pokazaliśmy na powyższym obrazku.

Filtrowanie według właścicieli

Podczas fakturowania możesz również filtrować pozycje według właścicieli pozycji. Po prostu wybierasz w filtrze, który właściciel będzie następnym do rozliczenia, a następnie wystawiasz dokument i wszystkie pozycje przypisane do danego właściciela zostaną wczytane do dokumentu:


I widok edytora rachunku z już odfiltrowanymi elementami konta zgodnymi z nadanym filtrem właściciela:

Obejmuje to również sytuacje, w których jeden gość płaci za drugiego – wówczas wybierzesz obu właścicieli w filtrze i stworzysz jeden dokument dla pozycji obu właścicieli:

UWAGA: Jeśli na wystawionym z poziomu konta rachunku umieścisz pozycje odfiltrowane, obok edytora dokumentu i jego płatności pojawi się nowa ikona filtra pozycji zawartych na dokumencie. Po kliknięciu na nią powyżej na koncie wyświetlone zostaną tylko te elementy, które dodałeś do dokumentu/płatności, a w polu filtrów zobaczysz jakie filtry zostały użyte w tej operacji (na przykładzie poniżej filtrem jest wystawiony paragon):

Ten sam efekt osiągniesz poprzez wprowadzenie w pole filtrów numeru rachunku lub płatności. Wystarczy rozpocząć wpisywanie numeru i wybranie odpowiedniego dokumentu z podpowiedzi:

Saldo filtrowanych pozycji

Zauważ również, że użycie filtrów spowoduje dostosowanie salda w prawym dolnym rogu okna konta. Saldo jest wtedy obliczane tylko z przefiltrowanych pozycji. Łączna cena i łączny bilans całej rezerwacji jest wyświetlany w prawej górnej części okna:

Saldo całkowite powyżej a saldo z filtrów u dołu:

Zaznaczanie pól wyboru

Wraz z filtrami (ale także bez nich) możesz wybrać wiele elementów na koncie za pomocą pól wyboru znajdujących się na początku każdego wiersza pozycji konta, i przetwarzać za ich pomocą niektóre akcje zbiorcze.

Np. wybierasz tylko niektóre pozycje, a następnie wystawiasz fakturę, która będzie zawierała tylko te wybrane pozycje (bez zastosowania zwykłych filtrów):

Możesz także użyć filtrów, a następnie wybrać tylko niektóre z przefiltrowanych elementów poprzez zaznaczenie ich w polu wyboru. Np. odfiltruj pozycje według konkretnego pokoju/pokoi, a następnie wybierz wszystkie pozycje poza podatkiem lokalnym, który zostanie zapłacony osobno gotówką: