Przelewy bankowe i płatności kartą


Przelewy i płatności kartą płatniczą

Sekcje Przelewy bankowe oraz Karty płatnicze działają podobnie jak płatności gotówkowe w sekcji Kasa w module Płatności.

Zawierają one płatności przeprowadzone jedną z tych dwóch metod.
Logika rejestru płatności jest podobna do rejestru gotówkowego. Jest tylko kilka drobnych róznic, o których poniżej.


Importowanie listy przelewów z banku:

Hotelgram umożliwia importowanie listy płatności z Twojego banku. Po zaimportowaniu pliku z banku, płatności automatycznie przypisywane są do odpowiedniego dokumentu księgowego wystawionego w Hotelgram. Dokument i płatności MUSZĄ posiadać ten sam, identyczny symbol ZMIENNY płatności. To pozwala systemowi na rozpoznanie i dopasowanie pary: płatność+dokument. Płatności nie znajdujące swojej „pary” w postaci dokumentu płatności Hotelgram, lub też gdy kwota przelewu różni się od kwoty dokumentu, nie zostaną zaimportowane do systemu. Wówczas trzeba przypisać płatność do dokumentu manualnie.
Po zakończeniu importu Hotelgram wyświetli tabelę informacyjną, gdzie zobaczysz, które płatności zostały dopasowane do pary, a które nie zostały zaimportowane i z jakiego powodu.

Jak mogę rozpocząć import płatności z mojego banku?

  1. Zaloguj się do swojego konta bankowego i sprawdź, czy jest na nim opcja „eksportu” pliku w historii transakcji lub w innym miejscu, gdzie widzisz listę, gdzie możesz pobrać wyciąg z konta
UWAGA: obsługiwany przez Hotelgram format pliku importu posiada sufiks .gpc
  1. Pobierz plik .gpc na swój komputer.
  2. Zaloguj się do Hotelgram, idź do zakładki Płatności/Płatności/Przelewy bankowe
  3. Kliknij na ikonę importu
  4. Wybierz plik zapisany na komputerze i zapisz zmiany

  1. Hotelgram załaduje płatności znajdujące się w pliku .gpc i wygeneruje tablę z podusmowaniem tej operacji (znajdziesz tutaj liczbę płatności załadowanych pomyślnie, liczbę tych, które się nie powiodły i powód).

UWAGA: nie każdy bank umożliwia eksport tego typu. Jeśli nie znajdujesz opcji eksportu na swoim internetowym koncie bankowym, skontaktuj się z obsługa klienta banku.


Filtry i raporty transakcji kartami płatniczymi

Kiedy odfiltrujesz transakcje dokonane kartą płatniczą, odblokujesz równocześnie 2 dodatkowe filtry w systemie: Rodzaj transakcji kartą – płatności online lub na terminalu oraz Typy kart płatniczych (Visa, Amex, itp.)
Dodatkowo pod przyciskiem drukarki znajdziesz dodatowy raport, dostępny TYLKO w sekcji Płatności/Karty płatnicze. Jest to raport płatności z uwzględnieniem typów użytych kart.

Wskazówka: instrukcja modułu Płatności