Długość pobytu / Ograniczenia przyjazdów i wyjazdów / Min. wyprzedzenie rezerwacji


W systemie Hotelgram możesz ustawić 3 rodzaje ograniczeń pobytu:

  1. minimalną/maksymalną długość pobytu
  2. ograniczenie wyjazdów/przyjazdów w konkretnych dniach tygodnia
  3. minimalne wyprzedzenie rezerwacji – godziny/dni od dokonania rezerwacji do przyjazdu
Widok wszystkich lub wybranych parametrów restrykcji w cenniku aktywujesz pod ikoną oka w górnym prawym rogu tej samej sekcji Ceny:

Ograniczenia można stosować wg. sezonów dla całego obiektu bez względu na kategorię pokoju lub z podziałem na indywidualne kategorie pokoi. To ustawienie zmienisz w ogólnych ustawieniach cennika.

Długość pobytu

Ograniczenie pozwalające na ustalenie minimalnej i maksymalnej długości pobytu w wybranym okresie. W ten sposób możesz ustawić minimalny pobyt na np. 7 nocy w sezonie lub 2, 3-dniowe pobyty w krótszych indywidualnie wybranych terminach:

Ograniczenie pojedynczych dni łatwo ustawisz bezpośrednio w cenniku, jak pokazujemy powyżej. Jeśli chcesz ustawić ograniczenie w dłuższych okresach, zalecane jest użycie Ustawień grupowych, gdzie możesz też przykładowo wybrać kategorie pokoi, dla których zmiany wprowadzasz:

Ograniczenia dotyczące przyjazdu / wyjazdu

Jeśli przyjmujesz tylko rezerwacje rozpoczynające się w konkretnym dniu tygodnia i kończące się także w konkretnym dniu tygodnia, możesz skorzystać z ograniczeń dotyczących przyjazdu/wyjazdu. Możesz ustawić restrykcje dla pojedynczych dni i terminów bezpośrednio w cenniku lub za pomocą Ustawień grupowych dla dłuższych okresów. Z tych ograniczeń można korzystać razem z ograniczeniami długości pobytu.

Wystarczy zdecydować, w które dni goście mogą przyjeżdżać /opuszczać obiekt noclegowy i oznaczyć je odpowiednio w cenniku, np.:

Lub, jeśli chcesz zawsze lub w dłuższych okresach udostępniać tylko pobyty od niedzieli do niedzieli, skorzystać z Ustawień grupowych. Tam wskażesz, że od poniedziałku do soboty nie ma możliwości przyjazdu ani wyjazdu, w niedzielę obie opcje będą możliwe. Dlatego goście będą mogli zarezerwować pobyt tylko niedziela – niedziela:

Minimalne wyprzedzenie rezerwacji

Trzeci rodzaj ograniczenia to minimalne (czasowe) wyprzedzenie rozpoczęcia pobytu w momencie dokonywania rezerwacji. Ograniczenie to można ustawić osobno dla każdego typu pokoju, a także jako jedną wartość dla wszystkich jednostek.

Prawdopodobnie najczęstszym zastosowaniem tego ograniczenia będzie automatyczne zamknięcie bezzwrotnego planu cenowego NRR. NRR jest tańszy niż stawka standardowa i możliwe, że nie chcesz oferować go dla rezerwacji last minute, na ok. 2-3 dni przed przyjazdem (bo nie ma sensu oferować bezzwrotnej zniżki, kiedy klienci, którzy rezerwują last minute, zwykle nie zmieniają ani nie anulują swojej rezerwacji).

Zbadajmy tę restrykcję bezpośrednio na stronie obiektu, na której umieszczono silnik R+.
Oferta mojego hotelu na dziś nadal umożliwia rezerwację w stawce standardowej i tańszą NRR:

Wolę jednak zablokować możliwość rezerwacji stawki bezzwrotnej, dlatego ustawiam w cenniku Hotelgram dla strony internetowej odpowiednią restrykcję dla stawki NRR:

I efekt mojego działania w silniku R+:

Możesz blokować w ten sposób sprzedaż last minute dla całego obiektu, dla poszczególnych stawek, lub pokoi (operatorzy apartamentów często zapytują o tę możliwość). Za pomocą Ustawień grupowych wprowadzisz restrykcje w dłuższych okresach i/lub dla wybranych kategorii pokoi na raz:

W ten sam sposób możesz też zamknąć sprzedaż na podstawie godzin otwarcia swojej recepcji, ustawiając min. wyprzedzenie godzinowe dla rezerwacji w danym dniu.

Działanie ustawienia minimalnego wyprzedzenia w Hotelgram jest identyczne jak to, które widzisz w extranecie Booking.com. Podobnie zanotujesz wartość i odpowiednią literę: H (dla godzin) lub literę D (dla dni) lub obie razem. Jeśli zapiszesz np. 36H, automatycznie przekonwertujemy to ustawienie do 1D 12H. Ustawiony przedział czasowy liczony jest zawsze od północy wybranego dnia.
Restrykcja ta dostępna jest tylko dla kilku partnerów bezpośrednio połączonych do Hotelgram, którzy są w stanie zaakceptować aktualizacje tego ograniczenia. Działa ona na pewno dla naszego systemu rezerwacji RESERVATION+ (i wszystkich partnerów, którzy korzystają z tego systemu rezerwacji) oraz dla Booking.com i Noclegi.pl w bezpośrednim połączeniu do CHM Hotelgram Global. Informacje o ograniczeniu zawarte są również w naszym API.
Pamiętaj też, że do Booking.com wysyłane są za pomocą CHM Hotelgram Global wszystkie restrykcje, które wprowadzisz do cennika Hotelgram dedykowanego temu kanałowi. Zatem jeśli wcześniej miałeś ustawioną np. restrykcję min. stay dla Booking.com, to teraz, po wprowadzeniu dla niego restrykcji min. wyprzedzenia rezerwacji, zostanie ona automatycznie wysłana wraz z min. stay w kolejnej puli aktualizacji dla Booking.com.

A oto jeszcze kilka przykładów logiki działania restrykcji min. wyprzedzenia rezerwacji:

Od 10 marca obowiązuje ograniczenie 6H (6 godzin). Obliczamy to od północy 10 marca. Co oznacza, że nowe rezerwacje na ten dzień będziemy mogli tworzyć tylko do godziny 18:00 (północ minus 6 godzin). Rezerwacja pokoi po 18:00 stałaby się niemożliwa.
Na 20 marca ustaliliśmy ograniczenie 1D 6H (1 dzień i 6 godzin). Oznacza to, że goście będą mogli dokonać rezerwacji na 20 marca do godziny 18:00 w dniu 19 marca. Utworzenie rezerwacji (na 20 marca) będzie niemożliwe od godziny 18:00 w dniu 19 marca.

Wskazówka: Wszystkie ograniczenia pobytu można ustawić bezpośrednio pod wybraną datą w cenniku, lub za pomocą Ustawień grupowych. Szczególnie dla restrykcji obowiązujących w dłuższych okresach lub dla wybranych kategorii pokoi czy dni tygodnia, zdecydowanie zalecamy korzystanie z Ustawień grupowych.