Gość: Skan dowodu osobistego w Alfredzie


Aby jeszcze bardziej przyspieszyć proces meldowania online za pomocą aplikacji Alfred, gość może skorzystać z funkcji skanowania dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport).

Aby mu to umożliwić, należy najpierw *aktywować funkcję skanawania dokumentu tożsamości w ustawieniach aplikacji Alfred*:

 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w momencie rozpoczęcia wypełniania karty rejestracyjnej w Alfredzie, gość zostanie poinformowany o możliwości/konieczności zeskanowania dokumentów. Skanowanie jest uruchamiane przyciskiem *Skanuj dokument*:

Poniżej kilka wskazówek, jak zeskanować dokument w najwyższej jakości:

  • Odwróć dokument na stronę z kodem MRZ (MRZ zawiera złamane nawiasy)
  • Obróć telefon poziomo
  • Ustaw ostrość dokumentu przed skanowaniem
  • Zeskanuj dokument przy dobrym świetle

Załadowane informacje zostaną automatycznie przydzielone do pasujących kolumn na karcie gościa w rezerwacji w PMS Previo. Gość może również ręcznie, w Alfredzie, dopasować załadowane informacje po zakończeniu skanowania.

Skaner odczytuje również pełny adres, jeśli jest on zawarty w dokumencie, natomiast w obecnej wersji integracji w Polsce ładowanie adresu nie jest obsługiwane ze względu na obowiązujące przepisy RODO.

Weź także pod uwagę, że jakość skanowania może się różnić w zależności od używanego urządzenia mobilnego (aparatu) i warunków oświetleniowych. Skanowanie niekiedy może też zawierać błędy ze względu na to, że jest to jedynie odczyt maszynowy. Ale nawet po wczytaniu tylko części informacji zawartych w zeskanowanym dokumencie jest to narzędzie, które ułatwi proces zameldowania online Twoich gości.

 

 

 

Skanowanie można dokonać na każdym urządzeniu. W trybie KIOSKU (np. na tablecie w recepcji, na laptopie w środowisku domowynm/biurowym), można załadować zdjęcie skanu dowodu osobistego z komputera lub skorzystać z kodu QR, aby przenieść cały proces na telefon: